Make your own free website on Tripod.com

KİTAPLARIN BİR BÖLÜMÜNÜ BİLGİSAYARINIZA İNDİRİP İNCELEME YAPABİLİRSİNİZ

İndirdiğiniz dosyaları açabilmeniz için bilgisayarınızda ACROBAT READER yazılımının kurulu olması gerekir. Bu yazılımı dergilerin verdiği CD-ROM'larda ya da internetdeki indirme sitelerinde (www.chip.com.tr.....www.e-kolay.net.....www.download.com.....www.adobe.com www.inndir.com, www.indiriver.com vb.) bulabilirsiniz.

Kitapları indirmek için fare göstergeci ilgili dosyanın üzerindeyken sağ tuşa basınız. Açılan menüden Hedefi Farklı Kaydet komutunu çalıştırınız. Sıkıştırılmış olarak bilgisayarınıza kopyalanacak olan dosyaları Winzip ya da Winrar ile açınız ve Adobe Acrobat Reader yazılımıyla okuyunuz.

 Bilgisayar Cilt I kitabının bir bölümü

 Bilgisayar Cilt II kitabının bir bölümü

Temel Elektronik kitabının bir bölümü

 Atölye-I kitabının bir bölümü

 Ölçme Tekniği (Lâboratuvar)-I  kitabının bir bölümü

 DC Devre Analizi (Elektroteknik)-I kitabının bir bölümü

Teknik ve Meslek Resim-I kitabının bir bölümü

 Endüstriyel Elektronik (elektrik_bölümü_için) kitabının bir bölümü

 Endüstriyel Elektronik (elektronik_bölümü için) kitabının bir bölümü

 Sayısal Elektronik kitabının bir bölümü

 Elektrik Bilgisi kitabının bir bölümü

 Bilgisayarla Devre Dizaynı / Bilgisayar Uygulamaları (EWB-BM) kitabının bir bölümü

 Analog Elektronik-II

 İş Güvenliği kitabının bir bölümü

 İşletme Yönetimi (İşletme Bilgisi) kitabının bir bölümü

Organizasyon ve iş etüdü kitabının bir bölümü

Standardizasyon ve kalite kitabının bir bölümü

Girişimcilik kitabının tümü

 

KİTAPLARIN BÖLÜMLERİ

 

BİLGİSAYAR  CİLT I

BÖLÜM : BİLGİSAYARIN TANIMI ve YAPISI

A BİLGİSAYARIN TANITILMASI

B BİLGİSAYARIN TARİHÇESİ

 Tarihçe

 Bilgisayar çeşitleri

C BİLGİSAYAR AĞLARI

 Yerel ve ulusal ağlar

 Ulusal ağlar

 İnternet ve intranet

Ç BİLGİSAYARIN VERİLERİ İŞLEME ŞEKLİ

 Sayısal veriler

 Alfasayısal veriler

D BİLGİSAYARIN KAPASİTESİ

E BİLGİSAYARIN DIŞ DONANIMI

 Klâvye

 Ekran

 Disket sürücü

 Disket

 Yazıcı

 Fare

 Çizici

 Tarayıcı

 CD-ROM sürücü

Faks modem kartı

 Oyun çubuğu ve oyun pedi

 Bilgisayar kasası

 Barkod okuyucu

 Işık kalemi

 Ekran filtresi

 Dijital fotoğraf makinesi

 Sunum cihazı

 CD yazıcı

 DVD-ROM sürücü

Kamera

 Hoparlör

 Mikrofon

 Kesintisiz güç kaynağı

 Anahtar kutusu

 Kulaklık

 Yedekleme üniteleri

 Manyetik kart okuyucular

 DVD-CD yazıcı

F BİLGİSAYARIN İÇ DONANIMI

 Güç kaynağı

 Portlar

 Merkezî işlem birimi

 Ana bellek birimi

 Ön bellek

 Giriş - çıkış yolları

 Sabit disk

 Anakart

 Ses kartı

Ekran kartı

 Televizyon ve radyo kartı

 Ağ kartı

G BİLGİSAYARIN KULLANIMINDA ÖZEN

GÖSTERİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

 Bilgisayar kullanımında temel kurallar

 Kayıt ortamlarının kullanılma yöntemleri

 Bilgisayarı besleyen elektrik

tesisatında yapılması gereken işlemler

 Bilgisayarın konumu ve dış etkenlerden korunması

 Bilgisayarın insan sağlığına olumsuz etkileri

Ğ BİLGİSAYARI AÇMA VE

KAPAMA İŞLEMİNİN AŞAMALARI

 Bilgisayarı açma

 Bilgisayarı kapatma

H BİLGİSAYAR İLE İNTERNETE BAĞLANMA

 İnternete bağlanmak için gerekenler

 İnternet servis sağlayıcı

 İnternet adresi

 Elektronik posta

 WEB sayfası

I YAZILIM VE YAZILIM ÇEŞİTLERİ

 Yazılım kavramı

 Yazılım

 Komut

 Programcı

 Programlama dilleri

İ BİLGİSAYAR DONANIMIYLA

İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

 OEM

 Toplama bilgisayarlar

 Markalı bilgisayarlar

 Tak ve çalıştır

J BİLGİSAYAR ALIMI İÇİN TEMEL BİLGİLER

 

BÖLÜM : DOS İŞLETİM SİSTEMİ

 

A İŞLETİM SİSTEMİ KAVRAMI

 İşletim sistemi çeşitleri

B DOS’UN SİSTEM DOSYALARININ TANITILMASI

 IOSYS dosyası

 MSDOSSYS dosyası

 COMMANDCOM dosyası

C KONFİGÜRASYON DOSYALARI

 AUTOEXECBAT dosyası

 CONFIGSYS dosyası

Ç DOS’UN TEMEL ÖZELLİKLERİ

D DOS’TA DOSYA VE DİZİN KAVRAMLARI 

 Dosya kavramı ve bilgisayarda

bulunabilecek dosya çeşitleri

 Dosya adları ve uzantıları

 Dizin kavramı

 

BÖLÜM : DOS KOMUTLARI

 

A DOS KOMUTLARI

B DOS İŞLETİM SİSTEMİNİN İÇ KOMUTLARI

 DIR komutu

 DEL komutu

 UNDELETE komutu

 REN komutu

 COPY komutu

 CLS komutu

 TYPE komutu

 DATE komutu

 TIME komutu

 PROMPT komutu

 MD komutu

 CD komutu

 RD komutu

 VER komutu

 PATH komutu

C DOS İŞLETİM SİSTEMİNİN DIŞ KOMUTLARI

 LABEL komutu

 TREE komutu

 ATTRIB komutu

 MEM komutu

 XCOPY komutu

 DISKCOPY komutu

 SYS komutu

 BACKUP komutu

 RESTORE komutu

 DELTREE komutu

 FORMAT komutu

 UNFORMAT komutu

 CHKDSK ve SCANDISK komutları

 FDISK komutu

 

BÖLÜM : BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ

 

A VİRÜSÜN TANIMI

B VİRÜS ÇEŞİTLERİ

 Boot sektör virüsleri

 Program virüsleri

 Diğer virüsler

C VİRÜSLERE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER

 Virüslerle ilgili olarak bilinmesi

gereken önemli noktalar

 Virüs programının kodlarının kısımları

 Virüslerden korunma yolları

 Antivirüs programlarının çalışma

şekli açısından sınıflandırılması

Ç YAYGIN BİR ANTİVİRÜS

PROGRAMININ KULLANIMI

 Norton antivirüs programı

D TRUVA ATLARI (TROJAN HORSE)

 

BÖLÜM : WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ

 

A WINDOWS'A GİRİŞ

  Windows işletim sistemlerinin temel özellikleri

 Windows işletim sisteminin

bilgisayara yüklenmesi

 Windows işletim sisteminde fare kullanımı

 Windows işletim sisteminde

pencerelerin kullanılması

 Çalışma alanı içerisinde yer alan

simgeleri yerleştirme

 Kenar çizgileri

 Pencere araç çubuğu

 Sayfa sekmeleri

 Komut düğmeleri

 Metin kutuları

 Açılır liste kutuları

 Onay kutuları

 Radyo düğmeleri

 Sayaç (sayı) kutuları

B WINDOWS’UN BİLEŞENLERİ

 Masaüstü ekranı

 Görev çubuğu

 Kısayollar

 Başlat menüsü

 Kısayol menüleri

 Masaüstündeki pencerelerinin düzenlenmesi

 Kontrol menüsü düğmesinin özellikleri

 Masaüstüne kısayol ekleme

 Başlat ve Program menülerine komut ekleme

Yeni bir klâsör oluşturma

 Disket biçimleme

 Bir disketin kopyasını oluşturmak

 Başlangıç disketi hazırlamak

 Sürücülerin, klâsörlerin ve dosyaların özellikleri

 Dosya ve klâsörlerin kopyalanması

 Dosya ve klâsörlerin silinmesi

 Geri Dönüşüm Kutusu ve boşaltılması

 Belgeler menüsü ve boşaltılması

 Denetim Masası

C WINDOWS’UN PROGRAMLAR MENÜSÜ

 Donatılar menüsünde yer alan

programların özelliklerinin incelenmesi

Ç WINDOWS ME İŞLETİM

SİSTEMİNİN WINDOWS 'DEN FARKLARI

 Windows ME

D WINDOWS’TA KISAYOL TUŞLARI

 Klâvye kısayol tuşları

 İletişim kutularında kısayol tuşlarını kullanma

 Masaüstü, Bilgisayarım ve Windows

Gezgini için kısayol tuşları

 

BÖLÜM : YEDEKLEME VE SIKIŞTIRMA İŞLEMLERİ

 

A BİLGİ YEDEKLEME

 Tam yedekleme

 Güncelleştirmeli yedekleme

 Geri yükleme

B BİLGİ SIKIŞTIRMA VE ARŞİVLEME

 Winzip sıkıştırma ve açma programı

 Winrar sıkıştırma ve açma programı

 

BÖLÜM : MICROSOFT WORD 2000

 

A KELİME İŞLEMCİYE GİRİŞ

 Kelime işlemcinin yüklenmesi ve çalıştırılması

 Word kelime işlemci yazılımında

bulunan menülerin özellikleri

 

BİLGİSAYAR CİLT II

BÖLÜM : MS EXCEL 2000

A EXCEL 2000

 Giriş

 Excel’in açılması

 Hesap tablosu ve formüllerin oluşturulması

 İşlemlerde öncelik

 Dizi tanımlama

 Mantıksal karşılaştırmalar

 Hata mesajları

 Formüllerde düzeltmelerin yapılması

 İki ayrı hücredeki bilgilerin birleştirilmesi

Menüler

a Dosya menüsü

b Düzen menüsü

c Görünüm menüsü

ç Ekle menüsü

 Hazır işlevler (fonksiyonlar)

 Excel yazılımında bulunan hazır işlevlerin

bazılarının görevlerinin açıklanması

a Matematik ve trigonometri fonksiyonları

b Biçim menüsü

c Araçlar menüsü

ç Veri menüsü

d Pencere menüsü

e Yardım menüsü

 

BÖLÜM : MS POWERPOINT 2000

A POWERPOINT 2000

 Giriş

 Powerpoint’in çalıştırılması

 Slâytların hazırlanması

 Powerpoint yazılımının menüleri

a Dosya menüsü

b Düzen Menüsü

c Görünüm menüsü

ç Ekle menüsü

d Biçim menüsü

e Araçlar menüsü

f Slâyt Gösterisi menüsü

g Pencere menüsü

ğ Yardım menüsü

 

BÖLÜM : İNTERNET

 İnternet

 İnternetin tarihçesi

 İnternete bağlanmak için gereksinimler

 İnternet servis sağlayıcısı

 İnternete bağlantı şekilleri

a Telefon aramalı bağlantı

b Kiralık hat (leased link)

c X bağlantısı

ç Uydu ile internet bağlantısı

 İnternette bilgilerin iletişimi

 İnternette temel kavramlar

a Ağ (network)

b Protokol

c Freeware, shareware, demo,

patch (yama) kavramları

 İnternet adresleri

 İnternette kullanılan kuruluş kodları

Elektronik posta (e-mail) adresi

 İnternet tarayıcı yazılımı

 Microsoft Internet Explorer

 Internet Explorer yazılımının menüleri

 Arama motorları

 Çok ziyaret edilen internet adresleri

 İnternette güvenlik

 

BÖLÜM : OUTLOOK EXPRESS

 Outlook Express (OE)

 Outlook Express ile e-posta göndermek

 Outlook Express ile gönderilen

e-postalara dosya ekleme

 E-posta göndermek ve almak

 Outlook Express kullanmadan

e-posta almak ve göndermek

 

BÖLÜM : BIOS

 BIOS

 BIOS ayarları

a BIOS şifre kırıcıları

b CMOS Setup Utility

I Standard CMOS Setup

II Chipset Features Setup

III Power Management Setup

IV PnP/PCI Setup

V Load Bios Defaults

VI Load Setup Defaults

VII Supervisor/User Password

VIII Hdd Low Level Format

IX Save & Exit Setup

X Exit Without Saving

 BIOS hata sinyalleri

a AWARD BIOS için hata sinyalleri

b AMI BIOS için hata sinyalleri

 BIOS ayarlarıyla ilgili ek bilgiler

a Sistemi yavaşlatıcı etkenlerin kaldırılması

b Boot sırasının değiştirilmesi

c Sistem denetim süresinin kısaltılması

ç Bilgisayarın güvenli hâle getirilmesi

d Bağlantı yuvalarındaki

çakışmalarının önlenmesi

e Şifre unutulduğunda ayarlara ulaşma

f BIOS kullanımının temel kuralları

g BIOS güncelleme (BIOS upgrade)

 

BÖLÜM : SOHBET YAZILIMLARI

A MIRC

B ICQ

 

BÖLÜM : MS ACCESS 2000

A ACCESS 2000

 Access ile veri tabanı açmak

 Access veri tabanı sihirbazıyla

veri tabanı oluşturma

 Boş Access veri tabanı seçeneğiyle

veri tabanı oluşturma

a Tasarım görünümünde tablo oluşturma

b Sihirbazı kullanarak tablo oluşturma

c Dışarıdan tablo almak

ç Tablolar arası bağlantı kurmak

 Tablo üzerinde işlemler

a Tabloya yeni alan eklemek

b Tablodan alan silmek

c Veri türleri ve bazı alan özellikleri

ç Alanların tablo içindeki

sıralarını değiştirmek

 Tablolara veri girmek

 Tablolar arası ilişki kurmak

 Form hazırlama

 Sorgu hazırlama

 Rapor hazırlama

 

BÖLÜM : GETRIGHT YAZILIMI

 Giriş

 Getright yazılımının bilgisayara kurulması

 Getright yazılımının kullanımı

 Getright yazılımının çeşitli özellikleri

 

BÖLÜM : WEBSNAKE YAZILIMI

 Giriş

 Websnake yazılımının bilgisayara kurulması

 Websnake yazılımının kullanımı

 

BÖLÜM : WINAMP YAZILIMI

 Winamp (müzikçalar)

 Şarkı listesi oluşturma

 Ekolayzırın kullanımı

 Şarkı listesinin silinmesi

 Winamp’ın kullanıcı arayüzünün

görünümünün değiştirilmesi

 

BÖLÜM : TARAYICI KULLANIMI

 Tarayıcılar hakkında temel bilgiler

 Tarayıcı kullanımı

a Scan Mode (tarama modu)

b Resolution (çözünürlük)

c PreScan (ön tarama)

ç Scan (tara)

d Tarama alanı seçimi

e Exit (çıkış)

 

BÖLÜM : WORD İLE WEB SAYFASI YAPIMI

 Web sayfası

 Web sayfası için gerekenler

 MS Word /2000/XP ile web sayfası hazırlama

 

BÖLÜM : BİLGİSAYARIN BAKIMI

 Scandisk

 Disk Temizleme yazılımı

 Bakım Sihirbazı

 Disk Birleştirici (Defrag)

 Güvenli Kip

 İnternet üzerinden virüs temizleme

 Klâvye temizliği

 Fare temizliği

 Ekran temiziliği

Kasa temizliği

 Yazıcı temizliği

 

BÖLÜM : BİLGİSAYAR İLE

FAKS GÖNDERME VE ALMA

 Giriş

 Cheyenne Bitware yazılımı

 Uygulamada kullanılan diğer faks

yazılımları ve indirme adresleri

 

BÖLÜM : MS NETMEETING YAZILIMI

 Giriş

 Netmeeting yazılımıyla

dizin sunucularına bağlanmak

 Dizin sunucularının adresleri

 Karşıdaki kişiye çağrı göndermek

 Sohbet penceresini değiştirmek

 Beyaz Tahtayı kullanmak

 Konuşulan kişiye dosya gönderip almak

 Gönderilen dosyaları almak

 Yüklenmiş dosyaları görmek

Uygulamaları paylaştırmak

 Kişisel özellikleri değiştirmek

 Netmeeting yazılımıyla ilgili uyarılar

 

BÖLÜM : ACROBAT READER YAZILIMI

 Acrobat Reader yazılımının temel özellikleri

BÖLÜM : FINE READER YAZILIMI

  Fine Reader

 

BÖLÜM : CUTEFTP YAZILIMI

 CuteFTP

 

 

TEKNİK VE MESLEK RESİM I

Bölüm : Teknik resime giriş

A Teknik resimin gereği ve önemi

B Standart kâğıt ölçüleri

C Çizgi çeşitleri ve kullanım yerleri

Ç Standart yazı tipleri ve kullanım alanları

 

Bölüm : Temel geometrik çizimler

A Doğrunun çizimi

B Doğruya dik çizilmesi

C Doğru parçasının istenilen sayıda eşit

parçaya bölünmesi

Ç Dik açının oluşturulması

D Daire içine düzgün çokgenlerin çizimi

E Elips çizimi

F Daire ve doğrulara teğet, yay çizimi

G Herhangi bir açının pergelle ikiye bölünmesi

Ğ Pergel ile ° ve ° lik açı çizmek

H Dik açının pergelle üçe bölünmesi

I Sinüs eğrisi çizimi

 

Bölüm : İz düşüm

A İz düşüm

B Temel iz düşüm düzlemlerinin açılmış

şekli ve buradaki temel

görünüşlerin adlandırılması

C Nokta, doğru ve düzlemlerin iz düşümleri

 

Bölüm : Görünüş çıkarma

A Temel görünüşlerin yerleri

B Perspektif verilerek görünüşlerin çizilmesi

 

Bölüm : Ölçek ve ölçülendirme

A Ölçülendirmenin gereği ve önemi

B Ölçekler

C Ölçülendirme

Ç Ölçülendirme örnekleri

 

Bölüm : Kesit görünüşleri

A Kesitlerin gruplandırılması ve tanımlanması

B Kesit hatları (düzlemleri) ve ölçülendirme

C Tam kesitte gösterilmeyen parçalara

işaret edilmesi

Ç Kesitlerde kısaltma

 

Bölüm : Çağırma ve bildirim tesisatları

A Giriş

B Semboller

C Zil tesisatları

Ç Numaratör tesisatları

D Kapı otomatiği tesisatları

E Çok katlı evlerde kullanılan çağırma

ve bildirim tesisatları

F Diyafon tesisatları

G Refkontak tesisatları

 

Bölüm : Aydınlatma tesisatları

A Aydınlatma tesisatlarında kullanılan semboller

B Adî anahtarlı lâmba tesisatları

C Komütatör anahtarlı tesisat

Ç Vaviyen anahtarlı tesisat

D Merdiven ışık otomatiği tesisatı

E Darbe akım (impuls) röleli

aydınlatma tesisatları

F Flüoresan lâmba tesisatları

G Üç linyeli ev tesisatı yapımı

 

Bölüm : Elektronik devre sembolleri ve devreleri

A Direnç sembolleri

B Kondansatör sembolleri

C Bobin, trafo sembolleri

Ç Diyot sembolleri

D Transistör sembolleri

E Çeşitli elektronik devre elemanı sembolleri

F Analog ve dijital entegre sembolleri

 

Bölüm : Doğrultmaç devreleri

A Transformatör (trafo)

B AC’yi DC'ye dönüştüren devreler

C Doğrultmaç devrelerinden alınan DC'yi

tam doğru akım hâline getirici süzgeçler

Ç DC güç kaynaklarında

kullanılan regüle devreleri

D Gerilim katlayıcılar (çoklayıcılar)

 

Bölüm : Yükselteçler

A Transistörlü yükselteçleri

DC ile polarma yöntemleri

B Transistörlü yükselteçlerin bağlantı

şekillerine göre sınıflandırılması

C Entegreli (yongalı) yükselteçler

Ç Transistörlü ve entegreli yükselteçleri

verimli kullanabilmek için özen gösterilmesi

gereken hususlar

 

Bölüm : Uygulamalar

 

ATÖLYE-I

Bölüm :  İş güvenliği 

A Atelyede çalışma güvenliği

 Atelye ve lâboratuvar çalışmalarıyla ilgili kurallar

 İş kazalarına karşı korunma

a İş kazası

b Elektrik kazalarının bazı nedenleri

c Elektrik çarpması

ç Elektrik kazalarına karşı alınacak önlemler

d İlk yardım

Sun'î (yapay) solunum

I Ağızdan ağıza sun'î solunumun yapılışı

II Schafer (şefır) yöntemi

B Atelyede kullanılan el takımları

El takımlarının kullanılmasında özen gösterilmesi gereken hususlar

 

Bölüm : İletken bağlantıları

A Elektrik devresi bileşenleri ve çeşitleri

 Elektrik devresi

 Elektrik devresini oluşturan elemanlar

 Elektrik devresi çeşitleri

B Tesisatta kullanılan iletkenler ve yalıtkanlar

Elektrik tesislerinde en çok kullanılan kablolar ve özellikleri 

C Elektrik tesisatında kullanılan iletken standartları

Ç İletkenlerin kesilmesi

D İletkenlerin soyulması

E İletkenlerin bükülmesi

F İletkenlerin eklenme yöntemleri

  İletkenlerin klemenslerle eklenmesi

G İletkenlerin ek yerlerinin yalıtılması

Ğ İletken uçlarının terminallere bağlanması

H İletken uçlarının fiş ve jaklara bağlanması

I Kablo papucu bağlantısı

İ İkinci bölümle ilgili temrinler

 İletkenlerin kesilmesi, soyulması ve bükülmesi

 Tek damarlı iletkenin düz ekinin yapılması

 Bitişik kordonların düz ekinin yapılması

 Tek damarlı iletkenlerde T ek yapımı

 Bitişik kordonlardan T ekin yapılması

 İletkenlerin klemens ile eklenmesi

 İletkenlerin terminal ve fişlere bağlanması

 İletkene kablo pabucu takılması

Bölüm : Çağırma ve bildirim tesisatları

A Çağırma ve bildirim tesisatları

 Çağırma ve bildirim tesisatlarında kullanılan malzemeler

a Sigorta

b Zil transformatörü

c Ziller

ç Buton

d İletken

e Borular

f Kroşeler

g Dirsek

ğ Muf

h Pater

ı Buat

i Anahtar ve priz kasaları

j Klemensler

k Kablo pabuçları

l Dübel

 Çağırma ve bildirim tesisatlarında kullanılan semboller

 Tesisatın çizimi, özellikleri ve döşenmesi

B Çağırma ve bildirim tesisatları

 Bir butonla bir zil tesisatı

 Bir butonla iki zil tesisatı

 İki butonla bir zil tesisatı

 Karşılıklı çağırma tesisatı

 Üç kat üç daireli apartmanın cümle

kapısından çağırmalı zil tesisatı

 Üç kat üç daireli apartmanın kapı

otomatiği ve zil tesisatı

 Üç aboneli numaratör tesisatı

 Bir yerden çağırmalı refkontak tesisatı

 Yangın bildirim tesisatı

Diyafon tesisatı

 TV anten tesisatları

C Üçüncü bölümle ilgili temrinler

 Bir butonla bir zil tesisatı

 Bir butonla iki zil tesisatı

 İki butonla bir zil tesisatı

 Karşılıklı çağırma tesisatı

 İki kat iki daireli evin zil tesisatı

 Cümle kapısından çağırmalı üç kat üç

daireli apartman zil tesisatı

 Kapı otomatiği olan apartman zil tesisatı

 Üç aboneli numaratör tesisatı

 Dört kat dört daireli apartmanın

zil, kapı otomatiği, numaratör tesisatı

İş no : Refkontak tesisatı

 Yangın bildirim tesisatı

 Diyafon tesisatı

 Anten tesisatı

 

Bölüm : Aydınlatma tesisatları

A Tesisat türleri

 Sıva altı tesisat

 Sıva üstü tesisat

 Nemli yer tesisatı

 İletkenlerin döşenmesi

B Aydınlatma tesisatlarında

kullanılan araç ve gereçler

 Sigortalar

a Buşonlu sigortalar

b Otomatik sigortalar

c Bıçaklı (NH) sigortalar

ç Küçük akım sigortaları

d Fişli sigortalar

e Yüksek gerilim sigortaları

 Kaçak akım koruma rölesi

 Anahtarlar

 Prizler

 Fişler

 Uzatma kablosu

 Duylar

 Rozanslar

 Lâmbalar

a Akkor flâmanlı lâmbalar

b Flüoresan lâmbalar

Buat kapakları

C Aydınlatma tesisatlarında

kullanılan semboller

Ç Adî anahtarlı lâmba tesisatı

D Adî anahtar  priz tesisatı

E Dimmer anahtarlı lâmba tesisatı

F Komütatör anahtarlı tesisat

G Vaviyen anahtarlı tesisat

H Nemli yer malzemesi ile tesisat

I Merdiven ışık otomatiği tesisatı

İ Flüoresan lâmba tesisatları

J Üç linyeli ev tesisatı yapımı

 Enerjinin eve giriş şekilleri

 Tesisata dağıtım tablosu bağlantısı

 Sayacın bağlantısı

 Sorti, linye, kolon ve ana kolon

kavramlarının açıklanması

 Tesisatta yalıtkanlık kontrolü

K Topraklama ve sıfırlama

 Topraklamanın önemi

 Topraklamayla ilgili iç tesisat

yönetmelik maddeleri

 Topraklama direncinin ölçülmesi

 Sıfırlama

L Çeşitli aydınlatma gereçleri

a Akkor flâmanlı lâmbalar

b Flüoresan lâmbalar

c Özel yapılı lâmbalar

d Led diyotlar

M Dördüncü bölümle ilgili temrinler

 Adî anahtarlı lâmba tesisatı

 Adî anahtar ve priz tesisatı

 Komütatör anahtarlı tesisat

 Vaviyen anahtarlı lâmba tesisatı

 Merdiven ışık otomatiği tesisatı

 x watt flüoresan lâmba tesisatı

 Monofaze sayaç bağlantısı

 Üç linyeli ev tesisatı

 Topraklama ve sıfırlama

 

Bölüm : Temel tesviyecilik ve

mekanik işlemler

A Mekanik atelyesinde kullanılan

ölçme ve kontrol aletleri

 Mekanik atelyesinin tanıtılması ve iş güvenliği

 Ölçme ve kontrol aletleri

 Markalama

 Mengeneler

B Tesviyecilikte mekanik işlemler

 Kesme

 Eğeleme

 Delik delme

C Taşlama

Ç Vida açma

D Mekanik atelyesinde kullanılan

birleştirme ve delik delme makineleri

 Ark kaynağı

 Zımba ile delik delme

 Sacların bükülmesi

 Perçinleme

 Nokta kaynağı

E Beşinci bölümle ilgili temrinler

 Havya altlığı yapımı

 DC güç kaynağı kutusu yapımı

 

Bölüm : Lehimleme

A Lehimleme ve lehimleme çeşitleri

 Lehimin yapısı

 Lehimlemede kullanılan malzemeler

a Havyalar

B Lehimleme işlemleri

 Lehimlenecek kısmın temizlenmesi

 Havyanın hazırlanması

 Lehimleme işleminin yapılması

 Devre elemanlarının lehimlenmeye hazırlanması

C Lehimleme uygulamaları

 Üniversal plâket üzerine nokta lehimleme

 İletken uçlarının lehimlenmesi

 İletkenlerin birbirine lehimlenmesi

Ç Lehim sökme işlemleri

a Lehim emme pompası

b Kompresörlü lehim emme pompası

c Örgülü kabloyla lehim sökme

d Balonlu lehim emme pompası

 Lehimli devre elemanlarının sökülmesi

D Altıncı bölümle ilgili temrinler

 Üniversal plâket üzerine

nokta lehimleme çalışması

 İletkenin ucunun lehimlenmesi

 İletkenlerin terminallere lehimlenmesi

 İletkenlerin birbirine lehimlenmesi

 İletkenlerin baskılı devreye lehimlenmesi

 Üniversal plâket üzerine direnç,

diyot, kondansatör gibi elemanların lehimlenmesi

 Lehimlenmiş devre

elemanlarının sökülmesi

 

Bölüm :  Baskı devre yapımı

A Baskı devrenin tanıtımı

B Baskı devre çıkartma yöntemleri

I Devre şemasının hazırlanması ve

eleman ölçülerinin belirlenmesi

II Montaj ve yerleştirme şeklinin saptanması

III Baskılı devre plâketinin hazırlanması

IV Patern çıkarma

V Yapılmak istenen devrenin plâket

üzerine aktarılması

 Baskı devre kalemi yöntemi

 Fotorezist (pozitif 20) yöntemi

 Serigrafi (ipek baskı) yöntemi

 P-n-P kâğıdıyla baskılı devre çıkarma

C Baskı devrenin hazırlanması

 Pozlandırma

 Eritici karışımın hazırlanması ve

banyo işleminin yapılışı

 Montaj

 Elemanların montajı

 Devre şeması ve baskı devre örnekleri

 

Bölüm :  Güç kaynağı yapımı

A Doğrultmaç devre uygulamaları

 Bir diyotlu yarım dalga doğrultmaç devresi

 Orta uçlu trafolu tam dalga doğrultmaç devresi

 Köprü tipi tam dalga doğrultmaç devresi

 DC'yi tam doğru akım hâline getirici süzgeçler

I Kondansatörlü (C’li) süzgeçler

II Bobinli (L’li) süzgeçler

III Bobin ve kondansatörlü süzgeçler

IV CLC tipi süzgeçler

B DC güç kaynaklarında kullanılan

regüle devreleri

 Zener diyotlu basit paralel regülatörler

 Transistör ve zener diyotlu seri regülatörler

 Transistörlü paralel (şönt) regülatörler

 Hata yükselteçli seri regülatörler

Transistörlü, regüleli DC güç kaynaklarıyla

ilgili uygulanmış devreler

I  V sabit çıkışlı seri regüleli güç

kaynağı devresi

II 0-12 V ayarlı çıkışlı, darlington

bağlantılı DC güç kaynağı

 Entegre (IC) gerilim regülatörleri

a Pozitif (+) çıkışlı gerilim regülatörleri

b Negatif (-) çıkışlı gerilim regülatörleri

c Kademeli çıkış veren regülatör

entegreli devreler

d Ayarlı çıkış veren regülatör entegreli devreler

Regülatör entegreli uygulanmış devre örnekleri

C Sekizinci bölümle ilgili temrinler

 Yarım dalga doğrultmaç devresi yapımı

 Orta uçlu tam dalga doğrultmaç devresi

 Köprü tipi tam dalga doğrultmaç devresi

 Kondansatör filtreli köprü tipi tam

dalga doğrultmaç devresi

  V sabit çıkışlı seri regülatörlü

güç kaynağı devresi

 Şönt regülatörlü güç kaynağı devresi

  serisi regülatör entegreli güç

kaynağı devresi

 Seri regülatörlü, darlington bağlantılı, 

0-12 V ayarlı çıkışlı güç kaynağı

 

Bölüm : Transistör uygulamaları

A Transistörlü yükselteçleri DC ile

polarma yöntemleri

a Basit (sabit, seri) polarma

b Otomatik (geri beslemeli) polarma

c İdeal (tam kararlı, birleşik) polarma

B Emiteri şase yükselteçler

C Beyzi şase yükselteçler

Ç Kolektörü şase yükselteçler

D Transistörlerin anahtarlama elemanı

olarak kullanılması

E Dokuzuncu bölümle ilgili temrinler

 Emiteri şase yükselteç

 Beyzi şase yükselteç

 Kolektörü şase yükselteç

 Transistörün anahtarlama

elemanı olarak kullanılması

Ek uygulama devreleri

Dijital multimetrelerle ilgili temel hususlar

 

ÖLÇME TEKNİĞİ (LABORATUVAR)-I

Bölüm :  İş güvenliği

A Atelye ve lâboratuvar iç tüzüğü

B Lâboratuvarın özellikleri

C Korunma

Ç Disiplin ve yardım

D Düzen ve temizlik

E İş güvenliği

F Elektrik kazaları

G Lâboratuvarda ilk yardım

Ğ Elektrik kazalarına karşı alınan

güvenlik önlemleri

Bölüm :  Ölçme ve ölçü aletleri

A Ölçme

B Ölçü aletlerine ait terimler

C Ölçü aIetlerinin iç yapısı

Ç Bazı elektriksel büyüklüklerin kısa tanımları

D Ölçü aletlerinin özelliklerini belirtmede

kullanılan semboller

E Ölçü aleti sembolleri

Bölüm :  Temel doğru akım ölçmeleri

A Akım ölçmek

B Gerilim ölçmek

C Direnç ölçmek

Ç AVOmetreler

Bölüm :  Temel elektrik kanunları

A Ohm ve Kirşof kanunları

B Kirşof kanunları

Bölüm :  Elektrikte iş ve güç

A Güç ölçme

 Wattmetre ile güç ölçme

B İş ölçme

C İş ve gücün birbirine dönüşümü

Ç Sayaç ile güç ölçme

Bölüm :  Dirençler, kondansatörler ve bobinler

A Dirençler

B Kondansatörler

C Bobinler

Bölüm :  Osilâskop

A Osilâskobun tanıtılması

B Osilâskobun ön panelindeki komütatör,

pot ve anahtarların işlevleri

C Test sinyalinin gerilim ile frekansının

ölçülmesi ve kalibrasyon

Ç Osilaskop ile DC ve AC gerilimin ölçülmesi

Bölüm :  Elektronik devre elemanlarının

 karakteristikleri

A Diyot deneyleri

B Transistör deneyleri

Bölüm : DC güç kaynakları

A Doğrultma ve filtre deneyleri

B DC güç kaynaklarında kullanılan

regüle devreleri

C Gerilim katlayıcılar

Bölüm :  Lâboratuvar deneyleri

Deney : Ölçü aletlerinin incelenmesi

Deney : Ampermetreyi devreye

bağlama ve akım ölçme

Deney : Voltmetreyi devreye bağlama ve

gerilim ölçme

Deney : Sürgülü reostaları inceleme ve

devreye bağlama

Deney : Ampermetre ve voltmetre

ile direnç ölçme

Deney : Weston köprüsüyle direnç ölçme

Deney : AVOmetreyle akım, gerilim ve

direnç ölçme

Deney : Ohm kanununun incelenmesi

Deney : Kirşof'un akım kanununun

incelenmesi

Deney : Kirşof'un gerilim

kanununun incelenmesi

Deney : Ampermetre ve voltmetre

ile güç ölçme

Deney : Wattmetre ile güç ölçme

Deney : Bir fazlı (monofaze) sayaç

ile iş ölçme

Deney : Dirençlerin değerinin rakam,

harf ve renklere bakılarak belirlenmesi

Deney : Bobinlerin endüktans

değerinin ölçülmesi

Deney : Kondansatörlerin kapasite

değerinin ölçülmesi

Deney : Osilâskop ile test sinyalinin

gerilim ve frekans değerinin ölçülmesi

Deney : Osilâskop ile DC ve AC

gerilim ölçme

Deney : AVOmetreyle diyot

uçlarının bulunması

Deney : Doğrultmaç diyotlarının doğru ve

ters polarma karakteristik eğrisinin çıkarılması

Deney : Zener diyotların incelenmesi

ve bu diyotların gerilimi sabit tutmasına ilişkin

deneyin yapılması

Deney : AVOmetrenin ohm

kademesini kullanarak transistörün sağlamlık

testinin yapılması ve tipinin bulunması

Deney : Transistörün  bölge

karakteristiklerinin çıkarılması

Deney : Yarım dalga doğrultmaç

devresinin incelenmesi

Deney : Orta uçlu trafolu tam dalga

doğrultmaç devresinin incelenmesi

Deney : Köprü diyotlu tam dalga

doğrultmaç devresinin incelenmesi

Deney : Doğrultmaç devrelerinde

DC sinyali süzme (filtreleme) işleminde

kullanılan devrelerin incelenmesi

Deney : Zener diyotlu basit

paralel regülatör devresinin incelenmesi

Deney : Zener diyot ve transistörlü

seri regülatör devresinin incelenmesi

Deney :  regülatör entegresi

kullanılarak yapılan + V sabit çıkışlı

güç kaynağı devresinin incelenmesi

Deney : Gerilim ikileyici

devresinin incelenmesi

Deney : Emiteri şase yükselteç

devresinin incelenmesi

Lâboratuvar imkânlarına göre

yapılabilecek diğer deneyler

Bölüm : Çeşitli konular

 

TEMEL ELEKTRONİK-I

Bölüm : Pasif Devre Elemanları

 Elektrik

 Elektronik

A Dirençler

a Sabit değerli dirençler

b Ayarlı dirençler

Dirençlerin yapıldığı maddeye göre sınıflandırılması

a Karbon karışımlı dirençler

b Film dirençler

c Tel sarımlı dirençler

Ayarlı direnç çeşitleri

a Potansiyometreler

b Trimpotlar

Kademeli dirençler

Dirençlerin bağlantı şekilleri

Elektronik devrelerde kullanılan dirençlerde güç

Dirençlerin omaj değerinin belirtilmesi

a Dirençlerin değerinin yazılı olarak belirtilmesi

b Dirençlerin değerinin renk bantlarıyla belirtilmesi

Sınırlama ve denetleme dirençleri                 

a Işığa duyarlı dirençler

b Isıya duyarlı dirençler

c Gerilime duyarlı dirençler

B Kondansatörler

a Kondansatörlerin yapısı

b Kondansatörlerin elektrik enerjisini

depolama kapasitesi

c Kondansatörlerin şarjı

Kondansatörlerin kullanılan dielektriğin

tipine göre sınıflandırılması

Kondansatörlerin kapasite

açısından sınıflandırılması

a Sabit kapasiteli kondansatörler

b Değişken kapasiteli kondansatörler

Kondansatörlerin kapasite değerinin

rakam, harf ve renk bantlarıyla belirtilmesi

Kondansatör bağlantıları

C Bobinler 

 İndüktans

 Reaktif devre elemanı olarak bobinler

 Bobinlerde zıt elektromotor kuvvet

 Bobinlerin indüktans değerinin

değişmesine yol açan etkenler

 Bobinlerin DC ve AC akımlara karşı davranışı

Bobin çeşitleri

 

Bölüm : Yarı İletkenler

A Temel kavramlar

B İletkenler, yalıtkanlar ve yarı iletkenler

a İletkenler

b Yalıtkanlar

c Yarı iletkenler

C Atomlarda enerji seviyeleri ve bant yapıları

Ç Saf germanyum ve silisyumun kristal yapısı

D Saf olmayan germanyum ve

silisyumun kristal yapısı

a N tipi yarı iletkenin oluşumu

b P tipi yarı iletkenin oluşumu

E N ve P tipi yarı iletkenlerde

elektron oyuk hareketleri

a N tipi yarı iletkenlerde eksi

yüklü elektronların hareketi

b P tipi yarı iletkenlerde artı yüklü oyukların hareketi

 

Bölüm : Diyotlar

A Diyotların temel yapısı

a Polarmasız P-N birleşimi

b Polarmalı P-N birleşimi

 P-N birleşimine doğru yönde akım uygulama

 P-N birleşimine ters yönde akım uygulama 

B P-N yüzey birleşmeli diyot

çeşitleri ve yapıları

a Kristal diyotların elektriksel

karakteristiklerinin açıklanması

b Doğrultmaç diyotlarının doğru ve ters

polarmadaki karakteristik eğrileri

c P-N birleşimli doğrultmaç diyotların doğru ve

ters polarma karakteristik eğrilerinin çıkarılması

ç İdeal diyot

d Diyotlarda çalışma sıcaklığı

e Diyotların soğutulması

f Yüksek güçlü diyotlar

h Diyotların gövde şekilleri

g Doğrultmaç diyotların ayaklarının bulunması

ğ Doğrultmaç diyotların sağlamlık testi

h Diyotların bozulmasının nedenleri

ı Diyotların seri ve paralel bağlanması

i Doğrultmaç diyotlarını koruma yöntemleri

j Köprü tipi diyotlar

k Zener diyotlar

l Ledler

m Çok renkli ledler

n Kapasitif diyotlar 

o Tünel diyotlar

ö Enfraruj led diyotlar

p Ledli display'ler

r Elektronik devrelerde kullanılan diğer diyotlar

I Gunn diyotlar

II Çığ diyotlar

III Schottky diyotlar

IV Nokta temaslı diyotlar

V Lâzer diyotlar

VI Shockley diyotlar

VII PIN diyotlar

VIII Sabit akımlı diyotlar

IX SMD diyotlar

X Entegre diyotlar

ü Optoelektronik

I Fotodiyotlar

II Optokuplörler

III Optointerraptırlar

IV Fotopiller

s Diyot katalogları

ş Diyotların rakam ve harflerle kodlanması

t Diyotların renk bantlarıyla kodlanması

 

Bölüm : Transistörler

A Transistörlerin genel tanımı

a NPN tipi transistörün yapısı

b PNP tipi transistörün yapısı

Transistörlerde kazanç

a Beta akım kazancı

b Alfa akım kazancı

B Transistörlerle yükselteç yapımı

Transistörlerin darlington bağlanması

Fototransistörler

C Transistörlerin elektriksel karakteristikleri

a Statik ve dinamik karakteristik deneyleri

b Isıl karakteristik deneyleri

c Frekans karakteristik deneyleri

ç Limit karakteristik deneyleri

Transistörlerin dört bölge statik

karakteristik eğrileri

a I bölge karakteristiği

b II bölge karakteristiği

c III bölge karakteristiği

ç IV bölge karakteristiği

 

Ç Transistörlerin çeşitli kullanım alanları

a Transistörlerin anahtarlama elemanı

olarak kullanılması

b Transistörlerin ayarlı direnç olarak kullanılması

D Transistörlerin yükselteç

olarak kullanılması

E Transistörlerin çalışma kararlılığını

olumsuz yönde etkileyen unsurlar

F Transistörlerde çalışma noktasının

stabilize edilmesi

G Transistörlerin çeşitli standartlara

göre kodlanması

Yaygın olarak kullanılan bazı

transistörlerin teknik özellikleri

 

Bölüm : DC Güç Kaynakları

A Transformatör

B AC’yi DC’ye dönüştüren devreler

a Bir diyotlu yarım dalga doğrultmaç devresi

b Tam dalga doğrultma yapan devreler

I Orta uçlu trafolu tam dalga doğrultmaçlar

II Köprü tipi tam dalga doğrultmaçlar

C Doğrultmaç devrelerinden alınan

DC'yi tam doğru akım hâline getirici süzgeçler

Ç DC güç kaynaklarında kullanılan

regüle devreleri

a Zener diyotlu basit paralel regülatörler

b Transistör ve zener diyotlu seri regülatörler

c Transistörlü paralel regülatörler

ç Transistörlü hata yükselteçli seri regülatörler

Transistörlü, regüleli DC güç kaynaklarıyla ilgili

uygulama devreleri

Gerilim regülatör entegreleri

D Gerilim katlayıcılar

a Tam dalga gerilim ikileyiciler

b Gerilim üçleyiciler

c Gerilim n'leyiciler

 

Bölüm : Transistörlü Yükselteçler

A Yükselteçleri DC ile polarma yöntemleri

a Basit polarma

b Transistörün emiter ayağına direnç ve

kondansatör bağlı basit polarma

c Otomatik polarma

ç İdeal polarma

B Yükselteçlerin bağlantı şekillerine

göre sınıflandırılarak incelenmesi

a Emiteri ortak bağlı yükselteçler

b Beyzi ortak bağlı yükselteçler

c Kolektörü ortak bağlı yükselteçler

C Yükselteçlerin polarma durumuna

göre sınıflandırılarak incelenmesi

a A sınıfı çalışan yükselteçler

b AB sınıfı çalışan yükselteçler

c B sınıfı çalışan yükselteçler

ç C sınıfı çalışan yükselteçler

Transistörlü yükselteçlerde katlar

arası kuplaj şekilleri

Darlington bağlantılı yükselteçler

Faz tersleyici yükselteçler

Güç yükselteçleri

Yükselteçlerde ses, ton ve balans

kontrol devreleri

a Ses kontrol devresi

b Ton kontrol devresi

c Ses balans kontrol devreleri

ç Hi-fi yükselteçler ve düzenleri

d Yükselteçlerde ses yayın sistemleri

 

Bölüm : Mikrofonlar ve Hoparlörler

A Sesin elektriğe çevrilmesi

a Dinamik mikrofonlar

b Kapasitif mikrofonlar

c Şeritli mikrofonlar

ç Piezoelektrik kristalli mikrofonlar

d Elektret mikrofonlar

e Karbon tozlu mikrofonlar

B Elektriğin sese çevrilmesi

a Dinamik hoparlörler

b Hava tazyikli hoparlörler

c Piezoelektrik hoparlörler

Hoparlör kolonlarında kullanılan pasif

filtre devreleri

Hoparlör karakteristiği ve empedans

Hoparlörlerin seri, paralel, karışık

bağlanması ve empedans uygunlaştırma

Kulaklıklar

 

 

ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK

Bölüm : Endüstriyel elektronik elemanları

A Endüstriyel elektroniğin tanımı

B Termistörler

C Fotoelektronik elemanlar

 Fototristörler

 Fototriyaklar

 Optokuplörler

 Optointerraptırlar

Ç Transistörler

 Yükselteç olarak kullanılan transistörler

 Anahtar olarak kullanılan transistörler

 Transistörlü röle ve kontaktör kumandası

 Transistörlerin ayarlı direnç olarak kullanılması

 Transistörlü elektronik ateşleme devreleri

D UJT'ler

E PUT’lar

F Silisyum anahtarlar

 SUS’lar

 SBS’ler

G Tristörler

 Tristörlerin yapısı ve çalışma karakteristiği

 Tristörlerin sağlamlık testi

 Tristör tetikleme devreleri ve kapı kontrolü

 Tristörün DC'de kullanımı

 Tristörün AC'de kullanımı

 Tristörlü faz kontrol devreleri

 Tristörleri durdurma devreleri

 Tristörlü uygulama devreleri

a Tristörlerin anahtar olarak kullanılması

b Tristörlerle motorların dönüş

yönünün değiştirilmesi

c Tristörlerle motorların devir sayısını değiştirme

Tristörlerle yapılan yarım ve tam dalga faz

kontrol devreleri

ç Tristörlü konvertisör devreleri

d Işığa duyarlı tristör kontrol devreleri

e UJT ve tristörlü yük kontrol devreleri

f Tristörlerin korunması

Ğ Diyaklar

H Triyaklar

 Triyakların yapısı ve çalışması

 Triyakların sağlamlık testi

 Triyaklı faz kontrol devreleri

 Triyaklı uygulama devreleri

 Triyak ve tristörlerin karşılaştırılması

 Tristör ve triyakların korunması

 Tristör ve triyak seçimi

I Dört tabaka diyotlar

İ SCS'ler

J Neon lâmbalar

K Tetikleme elemanlarıyla yapılmış

dimmer devreleri

L Kuadraklar

 

Bölüm : İşlemsel yükselteçler

A Op-ampların yapısı

B Op-amplı uygulama devreleri

 Op-amplı gerilim izleyici devresi

 Op-amplı faz çeviren yükselteç devresi

 Op-amplı faz çevirmeyen yükselteç devresi

 Op-amplı faz çeviren toplayıcı  yükselteç devresi

 Op-amplı diferansiyel yükselteç devresi

 Op-amplı komparatör devresi

 Op-amplı integral alıcı devre

 Op-amplı türev devresi

 Op-amplı doğrultmaç devreleri

Op-amplı aktif bas-tiz filtreleri

 Op-amplı gerilim regülatörleri

 Op-amplı logaritmik yükselteç devreleri

 Op-amplı kare dalga üreteçleri

 

Bölüm : Fotoelektronik eleman uygulamaları

A Işık kontrollü röle devreleri

 Işığa duyarlı elemanlar

a LDR'ler

b Fotodiyotlar

c Fotopiller

ç Fototransistörler

d Darlington fototransistörler

e Işık kontrollü röle devreleriyle ilgili örnekler

B Opamplı ışık kontrol devreleri

C Işıkla uzaktan kumanda

Ç Fotodirençli (LDR'li) devreler

D Elektronik devir sayıcılar

E Enfraruj led ve fototransistörlerle bilgi taşıma

F Flâşörler

G Işık modülatörleri

Ğ Işıldaklar

 

Bölüm : Isı kontrol devreleri

A Termokupllu ısı kontrol düzenekleri

 Termokupllar

 Termokupl

 Uygulamada kullanılan bazı termokupl tipleri

 Çeşitli tip termokuplların kullanıldığı sıcaklıklar

 Termokuplların kullanım alanları

 Pirometreler

 Rezistans tipi sıcaklık sensörleri

 Yarı iletken maddelerden yapılan ısıya

duyarlı devre elemanları

B Termistörlü sıcaklık kontrol devreleri

C Motor ve transformatör gibi aygıtların

sıcaktan korunması

 

Bölüm : Uzaktan kumanda yöntemleri

A Işık yayan diyotlarla uzaktan kumanda

  entegreli enfraruj verici devresi

 Enfraruj alıcı devresi

 Enfraruj ışınlara duyarlı alıcı ve verici devresi

B Optokuplörlerle uzaktan kumanda

C Ultrases dalgalarıyla uzaktan kumanda

Ç Radyo frekansı dalgalarıyla uzaktan kumanda

D Diğer uzaktan kumanda sistemleri

 Hareket dedektörleri

 Sesle uzaktan kumanda

 

 

Bölüm : Zamanlayıcılar

A Zaman sabitesi

 R-L zaman sabitesi

 R-C seri devrelerde zaman sabitesi

B Zamanlayıcı çeşitleri

C Zaman rölesi devresi örnekleri

a Tek transistörlü zaman rölesi devreleri

b Transistörlü zaman rölesi devresi örnekleri

c Darlington bağlantılı uzun zaman gecikmeli

turn-on tipi zaman rölesi devresi

ç İki transistörlü kaskad bağlantılı turn-off

tipi zaman rölesi

d Darlington bağlantılı uzun zaman gecikmeli

turn-off tipi zaman rölesi devresi

e Darlington bağlantılı uzun zaman gecikmeli

turn-off tipi zaman rölesi devresi

f Schmitt trigger bağlantılı turn-off tipi

zaman rölesi devresi

 Merdiven ışık otomatiği devreleri

 Periyodik zamanlayıcı devreleri

 Tristörlü zamanlayıcı devreleri

 Triyaklı zamanlayıcı devreleri

 Entegreli zamanlayıcı devreleri

 Dijital devreli zamanlayıcı devreleri

 

Bölüm : Güç çeviriciler

A DC’yi AC’ye dönüştüren devreler

B AC-AC, DC-AC ve DC-AC-DC  konvertisörler

C Tristörlü konvertisörler

Ç Entegreli konvertisörler

D Elektronik devreli flaşlar

E SMPS sistemli güç kaynakları

F Kesintisiz güç kaynakları

 

Bölüm : Transdüserler ve sensörler

A Transdüser ve sensör kavramlerı

 Transdüser ve sensör çeşitleri

a Direnç tipi transdüser ve sensörler

b İndüktans tipi transdüser ve sensörler

 Elektronik devreli manyetik yaklaşım sensörleri

 Alan etkili transdüserler

 LVDT’ler

c Kapasitif yapılı transdüserler ve sensörler

Diğer transdüser çeşitleri

B Ultrasonik transdüserler

C Transdüserlerle akışkan ölçümü

Ç Uygulamada kullanılan diğer

transdüser ve sensörler

 Mekanik termostatlar

 Strain (gerilme) ölçme sensörleri

 Yük hücreleri

 Piezoelektrik özellikli basınç

ölçme transdüserleri

a X-tall (kristal)

 Ses transdüser ve sensörleri

 

Bölüm : Röleler

A Manyetik (bobinli) röleler

B Reed (dil kontaklı) röleler

C Kontaktörler

Ç Yarı iletken röleler

D Civa kontaklı röleler

E Motorların korunması

Değerlendirme çalışmaları

F Kumanda devre elemanlarının tanıtılması

ve otomatik kumanda şemalarının çizimi

Paket (pako) şalterler

Butonlar

Sınır anahtarları (limit switch)

Zamanlayıcılar (zaman röleleri)

Kontaktörlü motor kontrol devre örnekleri

a Üç fazlı asenkron motorların bir start bir

stop butonuyla kumandası

b Üç fazlı asenkron motorların iki start iki

stop butonuyla kumandası

c Üç fazlı asenkron motorların kesik

sürekli olarak çalıştırılması

ç Üç fazlı asenkron motorların kontak

kilitlemeli olarak ileri-geri çalıştırılması

d Üç fazlı asenkron motorların bir süre

çalıştırılıp durdurulması

Motor kalkış akımını düşürücü

kumanda devreleri

Zaman röleli yıldız/üçgen yol verme devresi

Motorların frenlenmesi

 

Bölüm : Motorlar

A Alternatörler (generatör)

B Elektrikli motorlar

Asenkron motor çeşitleri

a Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorlar

b Üç fazlı (trifaze) asenkron motorlar

DC ile çalışan motor çeşitleri

Uygulamada kullanılan diğer motor çeşitleri

a Bir fazlı seri (üniversal) motorlar

b Gölge kutuplu bir fazlı asenkron motorlar

c Relüktans motorlar

ç Repülsiyon motorlar

d Küçük güçlü senkron motorlar

e Fırçasız DC motorlar

f Step (adım) motorlar

g Servo motorlar

 

Bölüm : Elektronik yöntemlerle

büyüklüklerin ölçülmesi

A Sıcaklık ölçme

B Işık ölçme

C Mesafe (aralık) ölçme

Ç Devir sayısı (hız) ölçme

D Seviye ölçme

E  Kimyasal özellik ölçme

F Manyetik alan ölçme

G Basınç ölçme

Ğ Ağırlık ölçme

H Adet (miktar, sayı) belirleme

I Nem ölçme

 

Bölüm : Uygulama devreleri

 

DC DEVRE ANALİZİ (ELEKTROTEKNİK)-I

BÖLÜM : ELEKTROTEKNİĞE GİRİŞ

A Temel matematik kavramları

 Rakam

 Sayma sayıları

 Doğal sayılar

 Tam sayılar

 Mutlak değer

 Rasyonel sayılar

 İrrasyonel sayılar

 Karekök alma

 İki çok terimli ifadenin çarpımı

 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler

 Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler

 Üslü sayılar

Değerlendirme çalışmaları

B Enerji ve enerji çeşitleri

 Elektriğin kısa tarihçesi

 Enerji

 Enerji çeşitleri

C Maddenin yapısı

 Maddelerin yapısının fiziksel olarak açıklanması

 Maddelerin yapısının

kimyasal olarak açıklanması

 Maddelerin yapısının

elektriksel olarak açıklanması

Ç Atomun yapısı ve elektron teorisi

 Atomun yapısı

D Statik elektrik

E Elektrik yükü

 Elektrik yükü ve birimi

 Coulomb (Kulon) Kanunu

 Elektriklenme yöntemleri

F Elektrik alanı

 Elektrik kuvvet çizgileri

 Elektrik alanı ve alan şiddeti

G Elektrik potansiyeli

 Potansiyel ve gerilim

 Şimşek ve yıldırım

 Yalıtkanların delinmesi

Ğ Elektrostatiğin endüstrideki kullanım alanları

 Statik elektriğin bazı zararları

 Statik elektriğin bazı yararları

H Statik elektrik yüklerinin ölçülmesi

 

BÖLÜM : ELEKTRİK DEVRESİ

ELEMANLARI VE ÇEŞİTLERİ

A Devre elemanları

 Üreteç (batarya, kaynak)

 Alıcı (yük)

 İletken

B Yardımcı devre elemanları

 Anahtar

 Sigorta

C Devre çeşitleri

 Açık devre

 Kapalı devre

 Kısa devre

 

BÖLÜM : ELEKTRİK AKIMI VE GERİLİM

A Elektrik akımının etkileri

 Akım

B Elektrik akımının metal, sıvı ve gazdan geçişi

 Elektrik akımının metallerden geçişi

 Elektrik akımının sıvılardan geçişi

 Elektrik akımının gazlardan geçişi

C Elektrik akımının birimi ve ölçülmesi

 Amperin tanımı

 Akımın ast katları

 Akımın üst katları

 Akımın ölçülmesi

Ç Elektrik akımı çeşitlerinin tanımı

 Doğru akım

 Alternatif akım

 Karışık akım

D Akım yoğunluğu

E Elektrik yükü miktarı

F Elektrik yüklerinin ayrılması

yoluyla oluşan gerilim

G Elektrik enerjisi üretme yöntemleri

 İndüksiyon yoluyla

 Kimyasal etki yoluyla

 Isı yoluyla

 Işık etkisi yoluyla

 Sürtünme yoluyla

 Kristal deformasyonu yoluyla

Ğ Elektromotor kuvvet ve gerilim

H Gerilimin birimi ve ölçülmesi

 Gerilimin ast katları

 Gerilimin üst katları

 Gerilim ölçme

 

BÖLÜM : DİRENÇ VE OHM KANUNU

A Direnç ve iletken

 Direnç

 Direnç birimlerinin ast katları

 Direnç birimlerinin üst katları

 Dirençlerin işlevleri

B Ohm kanunu

C İletken direncinin fiziksel boyutlara göre değişimi

 Direncin uzunlukla değişimi

 Direncin kesitle değişimi

 Direncin iletkenin yapımında

kullanılan metale göre değişimi

Ç Direncin sıcaklıkla değişimi

D Isıya, ışığa, gerilime ve

manyetik alana bağımlı dirençler

 Isıya bağımlı dirençler

 Işığa bağımlı dirençler

 Gerilime bağımlı dirençler

 Manyetik alana bağımlı dirençler

 

BÖLÜM : KİRŞOF KANUNLARI

VE ELEKTRİK DEVRELERİ

A Seri devreler ve Kirşof'un gerilim kanunu

 Seri devrelerin özellikleri

 Gerilim düşümlerinin yönü

 Ön direnç

 Kirşof'un gerilim kanunu

 Örnek problem çözümleri

B Paralel devreler ve Kirşof'un akım kanunu

 Paralel devrelerin özellikleri

 Kirşof'un akım kanunu

 Örnek problem çözümleri

C Seri-paralel (karışık) bağlı devreler

 Karışık bağlı devre hesaplamaları

 Gerilim bölücüler

 

BÖLÜM : İŞ, ENERJİ VE GÜÇ

A Mekanik iş ve enerji

 İş

 Enerji

 Mekanik enerji

B Mekanik güç

C Elektrik gücü ve birimi

 Gücün ast katları

 Gücün üst katları

 Güç birimi (watt)

 Gücün beygir gücü cinsinden ifade edilmesi

Ç Elektriksel iş, enerji ve birimleri

 Elektrikte iş denklemi

D Verim

E Güç ve işin ölçülmesi

 

BÖLÜM : ELEKTRİK AKIMININ ISI ETKİSİ

A İçinden akım geçiren iletkenlerin ısınması

B Joule kanunu

C Elektrik akımının ısı etkisinin

endüstrideki kullanım alanları

Ç Isıtıcı hesapları

 

BÖLÜM : ELEKTRİK AKIMININ

KİMYASAL ETKİSİ

A Elektroliz

 Elektrot, çözelti, elektroliz tanımları

 Elektroliz olayı

 Faraday'ın elektroliz kanunları

 Elektrolizin endüstrideki kullanım alanları

B Piller

 Elektrot ve gerilim dizisi

 Pillerin çalışma ilkesi

 Polarizasyon ve çift çözeltilili piller

C Üreteçlerin, iç dirençleri ve bağlantıları

 İç direnç

 Elektromotor kuvvet (EMK)

 Sığa (kapasite)

 Normal akım şiddeti

 Güç

 Verim

 Yüksüz ve yüklü çalışmada gerilim kaynakları

 Kısa devre çalışmada gerilim kaynakları

 Maksimum güç, gerilim ve

akım için devre uyumu

Üreteç bağlantıları

Ç Akümülâtörler

 Kurşunlu akümülâtörler

 Akümülâtörlerin kapasitesi

 Pil ve akümülâtörlerle ilgili kullanma önerileri

 

BÖLÜM : KONDANSATÖRLER

A Doğru akımlı devrede kondansatör

 Kondansatörün yapısı ve çalışması

 Kondansatörlerin şarjı (dolması)

 Kondansatör kapasitesi

 Kapasiteyi etkileyen büyüklükler

 Kondansatör kapasitesinin bulunması

 Kondansatörün şarjı,

deşarjı ve zaman sabitesi

 Kondansatörün plâkalarında biriken enerjinin

gerilim ve akım değerinin herhangi bir andaki

seviyesini bulmada kullanılan denklemler

 Kondansatörün zaman geciktirici

olarak çalışmasına ilişkin örnek devre

 Kondansatörde depo edilen enerji

Kondansatörlerin kullanılan dielektriğin

tipine göre sınıflandırılması

 Kondansatörlerin kapasite değerinin ölçülmesi

 Kondansatörlerin kapasite

açısından sınıflandırılması

 Değişken kapasiteli kondansatör çeşitleri

 Kondansatör birimlerinin

birbirine dönüştürülmesi

 Kondansatörlerin çalışma voltajı

 Kondansatörlerin kapasite değerinin

rakam, harf ve renk bantlarıyla belirtilmesi

B Kondansatör bağlantıları

 Paralel bağlantı

 Seri bağlantı

 Karışık bağlantı

 Kondansatörlerin kullanım alanlarına

ilişkin örnekler

 Kondansatörlerin sağlamlık testi

 Kondansatör arızaları

 

BÖLÜM : MANYETİZMA

VE ELEKTROMANYETİZMA

A Mıknatıs kutupları

B Manyetik alan ve alan şiddeti

C Daimî (sabit) mıknatıslar ve kullanım alanları

 Dokunma ile mıknatıslama

 Etki ile mıknatıslama

 Sürtme ile mıknatıslama

  Elektrik akımı ile mıknatıslama 

Ç Manyetik kuvvet çizgilerinin özellikleri

 Coulomb'un mıknatıslanma kanunu

 Manyetik geçirgenlik

D Akım taşıyan iletken etrafındaki manyetik alan

 Birinci sağ el kuralı

E Akım taşıyan bobin etrafındaki

manyetik alan

 İkinci sağ el kuralı

F Elektromıknatıslar ve kullanım alanları

G Manyetik büyüklükler ve

manyetik malzemeler

 Manyetik akı

 Maxwell

 Weber

 Manyetik akı yoğunluğu

 Gauss

 Tesla

 Cisimlerin manyetik özelliklerine

göre sınıflandırılması

 Sıcaklığın mıknatıslanmaya etkisi

Ğ Manyetik devre ile elektrik

devresinin karşılaştırılması

 Manyetik devre

 Manyetik devrelerde Ohm

kanunu ve relüktans

H Mıknatıslanma ve histerisiz kaybı

 Histerisiz kaybı

 Histerisiz eğrisi

I Akım taşıyan iletkenin manyetik alan

içindeki durumu

 Birinci sol el kuralı

İ Manyetik alan içinde bulunan iletkenin

hareket ettirilmesi

 Üçüncü sağ el kuralı

 İndüksiyon EMK'nın yönü ve Lenz kanunu

 Öz indüksiyon

 Elektromıknatıslar ve endüstrideki

uygulama alanları

 Bobinli cihazlarda manyetik kaçak

 Bobin bağlantıları 

 Bobinde depo edilen enerji

 Manyetik devrelerde demir kayıpları

 

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

BÖLÜM : ELECTRONİC WORKBENCH

Elektronik ve elektrik devre analiz yazılımı

(Electronic Workbench )

Electronic Workbench  uygulama

yazılımının tanıtılması

A EWB 'ı çalıştırmak için gerekli

donanım ve yazılımlar

B EWB  yazılımının  yüklenmesi

ve çalıştırılması

C EWB  yazılımının işlevlerinin tanıtılması

Ç EWB  yazılımının ana

menüsünün tanıtılması

D EWB  yazılımının ana menü

seçeneklerinin tanıtılması

E EWB 'ın ana menü seçenekleri

altındaki komutların tanıtılması

EWB  yazılımının cihazlar araç çubuğu

kısmında bulunan ölçü aletlerinin özellikleri

 Multimeter (multimetre)

 Function generator (sinyal jeneratörü)

 Oscilloscope (osilâskop)

 Bode plotter

 Voltmetre

 Ampermetre

F EWB  yazılımının passive adlı malzeme

kutusunda bulunan elemanların tanıtılması

 Connector (bağlantı noktası)

 Şase (toprak, ground)

 DC gerilim kaynağı (DC voltage source)

 DC akım kaynağı (DC current source)

 AC gerilim kaynağı (AC voltage source)

 AC akım kaynağı (AC current source)

 Direnç (resistor)

 Kondansatör (capacitor)

 Bobin (inductor)

Transformatör (transformer)

 Sigorta (fuse)

 + V sabit gerilim kaynağı

 Bir ucu (+) beslemeye bağlı direnç

 Ayarlı direnç (potentiometer)

 Ayarlı kondansatör (variable capacitor)

 Ayarlı bobin (variable inductor)

 Kutuplu kondansatör

 Kare dalga sinyal üreteci (clock)

 Direnç paketi (resistor pack)

G EWB  yazılımının active adlı malzeme

kutusunda bulunan elemanların tanıtılması

 Diyot (diode)

 Zener diyot (zener diode)

 Led diyot (light emitting diode)

 NPN tipi transistör

 PNP tipi transistör

 İşlemsel yükselteç-I (op-amp)

 İşlemsel yükselteç-II (op-amp)

 Tristör (SCR)

 Şokley (shockley diode, PNPN) diyot

Diyak (diac)

 Triyak (triac)

 Köprü diyot (bridge type diode)

 Gerilim çarpıcı (multiplier)

Ğ EWB  yazılımının FET adlı malzeme

kutusunda bulunan elemanların tanıtılması

H EWB  yazılımının control adlı malzeme

kutusunda bulunan elemanların tanıtılması

 Anahtar (switch)

 Zaman gecikmeli anahtar

 Gerilim kontrollü anahtar

 Akım kontrollü anahtar

 Röle (relay)

 Gerilim kontrollü gerilim kaynağı

 Akım kontrollü akım kaynağı

 Gerilim kontrollü akım kaynağı

 Akım kontrollü gerilim kaynağı

I EWB  yazılımının hybrid adlı malzeme

kutusunda bulunan elemanların tanıtılması

 Analog-dijital çevirici (ADC)

 DAC-I (akım çıkışlı dijital-analog çevirici)

 DAC-V

 Monostable (tek kararlı) multivibratör

  osilâtör entegresi

İ EWB  yazılımının indicators adlı malzeme

kutusunda bulunan elemanların tanıtılması

 Lâmba (bulb)

 Kayıt elemanı

 Bazır (buzzer)

J EWB  yazılımıyla

analog devrelerin çizilmesi

 Karışık bağlı direnç devresi

 Direncin akım ve geriliminin ölçülmesi

K EWB  yazılımıyla hazırlanan

devrelerin kaydedilmesi

L EWB  yazılımıyla hazırlanan

devrelerin yazıcıya gönderilerek basılması

 Köprü tipi tam dalga doğrultmaç

devresinin yazıcıdan çıkarılması

M EWB 'da bulunan dijital

test cihazlarının özellikleri

 Word generator (kelime jeneratörü)

 Logic analyzer (lojik analizör)

 Logic converter (lojik konvertör)

N EWB  yazılımının indicators adlı malzeme

kutusunda bulunan diğer elemanların tanıtılması

 Lojik prob

 Yedi parçalı gösterge

 Kod çözücülü yedi parçalı gösterge

O EWB  yazılımının gates adlı malzeme

kutusunda bulunan elemanların tanıtılması

 AND gate (VE kapısı)

 OR gate (VEYA kapısı)

 NOT gate (DEĞİL kapısı)

 NAND gate (VEDEĞİL kapısı)

 NOR gate (VEYADEĞİL kapısı)

 EX-OR gate (ÖZELVEYA kapısı)

 EX-NOR gate (ÖZELVEYADEĞİL kapısı)

 Three state buffer gate (üç durumlu

terslemeyen tampon kapısı)

 Buffer gate (tampon kapısı)

Ö EWB  yazılımının combinational adlı

malzeme kutusunda bulunan elemanların

tanıtılması

 Yarım toplayıcı (half adder)

 Tam toplayıcı (full adder)

 - mux ('den 'e multiplekser)

 x demux ('den 'e demultiplekser)

 BCD'den yedi parçalı göstergeye kod çözücü

 'ten 'e kod çözücü (x decoder)

 'den 'e kodlayıcı (x encoder)

P EWB  yazılımının sequential adlı malzeme

kutusunda bulunan elemanların tanıtılması

 R-S tipi flip flop

 Preset ve clear girişli J-K tipi flip flop - I

 Preset ve clear girişli J-K tipi flip flop - II

 D tipi flip flop

 Preset ve clear girişli D tipi flip flop

 Binary counter (ikili sayıcı)

 Shift register (kaydırmalı kaydedici)

R EWB  yazılımının IC (integrated circuit

adlı malzeme kutusunda bulunan elemanların

tanıtılması

S EWB  yazılımıyla kurulan devrelerin

parametrelerinin (büyüklüklerinin) değiştirilerek

sonuçların incelenmesi

Ş EWB  yazılımıyla makro oluşturma

 Analog ve dijital devre makroları

T EWB  yazılımıyla hazırlanmış elektrik

ve elektronikle ilgili devreler

 Seri bağlı iki direncin değerinin

ohmmetreyle ölçülmesi

 Transistörün anahtar olarak kullanılması

 Bir süre çalışan alıcı devresi

 Bir süre çalışan çalışmaya başlayan

alıcı devresi (turn on zamanlayıcı)

 Yarım dalga doğrultmaç devresi

 Orta uçlu trafolu tam dalga

doğrultmaç devresi

 Köprü diyotlu tam dalga

doğrultmaç devresi

 Basit polarmalı emiteri şase

yükselteç devresi

 Triyaklı lâmba karartma

(dimmer) devresi

Buzzer (bazır) deneyi

 Op-amplı bant geçiren filtre devresi

 Op-amplı yüksek frekanslı sinyalleri

geçiren filtre devresi

 VEYA (OR) kapısı deneyi

 Lojik kapılı devrenin doğruluk

tablosunun lojik konvertör ile çıkarılması

 

BÖLÜM : ELECTRONİC WORKBENCH

EWB'nin  sürümünün menüleri

 File (dosya) menüsü

 Edit (düzenle) menüsü

 Circuit (devre) menüsü

 Analysis (analiz) menüsü

 Window menüsü

EWB 'nin araç çubuğunda bulunan malzeme

ve cihaz seçim düğmelerinin özellikleri

Favorites adlı malzeme kutusunda

bulunan elemanlar

Sources adlı malzeme kutusunda

bulunan elemanlar

Basic adlı malzeme kutusunda

bulunan elemanlar

Diodes adlı malzeme kutusunda

bulunan elemanlar

Transistor adlı malzeme kutusunda

bulunan elemanlar

Analog ICs adlı malzeme kutusunda

bulunan elemanlar

Mixed ICs adlı malzeme kutusunda

bulunan elemanlar

Digital ICs adlı malzeme kutusunda

bulunan elemanlar

Logic gates adlı malzeme kutusunda

bulunan elemanlar

Digital adlı malzeme kutusunda

bulunan elemanlar

Indicators adlı malzeme kutusunda

bulunan elemanlar

Controls adlı malzeme kutusunda

bulunan elemanlar

Miscellaneous adlı malzeme kutusunda

bulunan elemanlar

Instruments adlı malzeme kutusunda

bulunan ölçü ve test  aletleri

 

BÖLÜM : BOARD MAKER -

Baskı devre ve şema çizim yazılımı (BM -)

A Giriş

B Yazılımın özellikleri

C BM yazılımının çalıştırılması

Ç BM yazılımının ana menüsünün tanıtılması

 PCB Editor (baskı devre düzenleyici)

 Schematic Editor (şema düzenleyici)

 Library Editor (kütüphane düzenleyici)

 Exit to DOS (DOS'a çıkış)

D BM yazılımının tasarım ekranı

 Mesaj satırı

 Satır editörü

 Durum satırı

 Mod bilgi satırı

 Çalışma (tasarım) alanı

 Alt menü satırı

E Tasarım ekranı menüleri

 File (dosya) menüsü

 Edit (düzenleme) menüsü

 Add (ekleme) menüsü

 Tools (araçlar) menüsü

 Config menüsü

 Library menüsü

BM yazılımının modları ve alıştırmalar

A Track mode (çizgi modu)

 Track'lerin yapısı

 Track mode option menüsü

B Track mode (çizgi modu)

ile ilgili alıştırmalar

 Track yerleştirme

 Track kalınlığının ayarlanması

 Track parçasının kalınlığının değiştirilmesi

 Track katının değiştirilmesi

 Track'i iki parçaya ayırma

 Node silme

 Track çizim açısının ayarlanması

 Çizilmiş bir track'in tekrarlanması

 Bir track'in silinmesi

Bir track'in kaydırılması

C Dosya kaydetme

Ç Pad mode (pad modu)

 Pad'lerin yapısı

 Pad mode option menüsü

D Pad mode ile ilgili alıştırmalar

 Pad yerleştirme

 Pad şeklini değiştirme

 Pad ölçüsünü değiştirme

 Pad'lerin bakırlı yüzey katını değiştirme

 Pad matrix oluşturma

 Pad'lerin ters yön görüntüsünün alınması

E Text mode (yazı modu)

 Text mode option menüsü

F Text mode ile ilgili alıştırmalar

 Tasarım alanına yazı eklenmesi

 Yazı içeriğinin değiştirilmesi

 Yazı yüksekliğinin değiştirilmesi

 Yazı kalınlığının değiştirilmesi

 Yazının ters görüntüsünün elde edilmesi

G Symbol mode (simge modu)

 Symbol mode option menüsü

I Symbol mode ile ilgili alıştırmalar

 Simge yerleştirme

 Simge renginin değiştirilmesi

 Bir simgenin ters çevrilmesi

 Bir simgeye değer vermek

 Bir simgeyi diğer bir simge ile değiştirmek

 Designator ile ilgili işlemler

Ğ Block mode (block modu)

 Block mode option menüsü

H Block mode ile ilgili alıştırmalar

 Block oluşturmaya hazırlık

 Block oluşturma

 Bir bloğun kaydırılması

 Bir bloğu silmek

 Bir bloğun tekrarlanması

 Bir bloğun ters çevrilmesi (mirror)

 Bir bloğun sağa-sola döndürülmesi

 Bir bloğun doldurulması

Elektronik devre şeması çizimi

A Uygulama l

 Çizim penceresinin ölçülendirilmesi

 Çizim penceresinin etiketlendirilmesi

 Elemanların seçilip yerleştirilmesi

 Hatların çizimi ve bağlantı

noktalarının belirlenmesi

 Çalışılan bir dosyanın yedeklenmesi

 Yedeklenmiş bir dosyanın yeniden yüklenmesi

B Uygulama

Baskı devre şeması çizimi

A Baskı devre çiziminde dikkat

edilecek hususlar

B Uygulama l

Orta uçlu trafolu tam dalga doğrultmaç

devresinin baskı devresinin çizilmesi

Baskı devre track'lerine highlight

fonksiyonunun uygulanması

C Uygulama

 Çift katlı baskı devre çiziminde dikkat

edilecek hususlar

 Katlar arasına via (geçiş pedleri) konulması

 Katların birbirinden ayrı görüntülenmesi

Library editor ve simgelerle ilgili çalışmalar

A Schematic Library Editor'de bir

simgenin edit edilmesi

 Uygulama l

 Edit yapılmış bir simgeyi

library'e kaydetme

B Schematic Editor'de simge oluşturmak

 Uygulama

 Simge oluşturmada orijin

(origin) noktasının önemi

C PCB Library Editor'de bir simgenin

edit edilmesi (düzenlenmesi)

Ç PCB Library Editor ile bir

simge oluşturmak

BM'den çıktı almak

A Yazıcı çıkışıyla ilgili düzenlemeler

ve seçenekler

 Yazıcı çıkış pencereleri ve seçenekleri

B Yazıcıdan çıkış almayla ilgili uygulamalar

 Bir bloğun yazıcıdan alınması

C Bir dosyanın yazıcıdan alınması

Ç Plotter (çizici) ile ilgili

düzenlemeler ve seçenekler

Net mode ve otomatik baskı devre çizimi

A Net mode

B Net mode ile ilgili alıştırmalar

 Net alt komutuyla ilgili alıştırma

 Option menüsü ile ilgili alıştırma

C Otomatik çizim (Boardrouter)

Elektrik devre şemalarının çizimi

A Örnek çizimler

 

BÖLÜM  MULTISIM (EWB ) 

 Giriş

 Multisim yazılımının kullanıcı arayüzü

 Menü çubuğu

 Sistem araç çubuğu

 Yakınlaştır/uzaklaştır araç çubuğu

 Tasarım araç çubuğu

 Kullanılan eleman listesi araç çubuğu

 Eleman araç çubuğu

 Ölçme cihazları araç çubuğu

Simülâsyon anahtarı

 Multisim kullanıcı arayüzünü özelleştirme

 Multisim kullanıcı tercihlerinin

tanımlanması

 Multisim simülâsyon (benzetim)

ortamı arayüzü

 Multisim ile lojik devrelerin simülâsyonu

 Lojik devre şemasından baskı

devreye geçiş

 

SAYISAL ELEKTRONİK

Bölüm : Sayı sistemleri

A Giriş

B Temel bilgiler

 Lojik mantık

 Analog sinyal

 Dijital sinyal

 Dijital elektronik devreler

 Analog ve dijital devrelerin gelişimi

 Dijital elektroniğin yaygınlaşmasının

bazı nedenleri

 Bilgisayar

 Bilgisayarın gelişimi

 Dijital temelli bilgisayarların ana elemanları

C Sayı sistemleri

 Onlu sayı sistemi

 İkili sayı sistemi

 Sekizli sayı sistemi

 Onaltılı sayı sistemi

Ç Kodlama ve kodlar

Bölüm : Boolean matematiği

A Giriş

B Boolean matematiğiyle ilgili temel kavramlar

C Boolean özdeşlikleri ve kanunlar

Ç Boolean teoremlerinin doğruluk tablosu

çıkarılarak ispatlanması

D Boolean kurallarını kullanarak lojik

denklemlerin sadeleştirilmesi

Bölüm : Lojik kapılar

A Giriş

B Lojik kapı çeşitleri

Bölüm : Lojik devrelerin tasarımı

A Giriş

B Lojik kapılarla yapılan çeşitli dijital devreler

C Boolean ifadelerinden yararlanarak lojik

devrelerin çizilmesi

Ç Lojik devrelerden yararlanarak Boolean

ifadelerin yazılması

D Lojik kapıların sembollerinin

basit olarak çizilmesi

E Lojik kapılı devrelerin boolean

teoremleriyle sadeleştirilmesi

F Lojik kapıların ve devrelerin NAND

kapısından elde edilmesi

G Lojik kapıların ve devrelerin NOR

kapısından elde edilmesi

Bölüm : Lojik kapı entegrelerinin

sınıflandırılması ve teknik özellikleri

A Giriş

B Lojik kapı entegrelerinin yapıldığı

malzemeye göre sınıflandırılması

C Entegrelerde kullanılan bazı

kısaltmaların anlamları

Ç Lojik entegre parametreleri

D İyi bir lojik kapı entegresinde bulunması

gereken özellikler

E Lojik entegrelerin alt gruplarının özellikleri

F TTL serisi lojik kapı entegreleriyle

ilgili ek bilgiler

G Lojik kapı entegrelerinin adlandırılması

Ğ Lojik kapı entegrelerinde çıkış teknikleri

H Lojik kapı entegrelerinde giriş ve çıkış akımları

I TTL ve CMOS lojik kapıların

birbirine bağlanışı

İ TTL ve CMOS serisi kapıların tek konumlu

anahtar ile tetiklenişi

J Schmitt tetikleme kapısı

Bölüm : Lojik denklemlerin sadeleştirilmesi

A Giriş

B Değişken sayısına göre karno

haritasının hazırlanması

C İki Değişkenli denklemin doğruluk

tablosu ve karno haritası

Ç Karno haritaları kullanılarak lojik

denklemlerin sadeleştirilmesi

D Karnough haritasıyla lojik devre tasarımı

Bölüm : Bileşimsel devreler

A Giriş

B Kod çözücü devreleri

C Ledli display'ler

Ç Ledler

D Kodlayıcılar

E  Multiplekser ve demultiplekser devreleri

F Karşılaştırıcılar

G Aritmetik ünite devreleri

Bölüm : Sırasal devreler

A Giriş

 Multivibratörler

B Lojik kapılı flip floplar

C Flip floplarda asenkron girişler

Ç Dijital devrelerin manuel

devrelerle tetiklenmesi

D Flip flop devrelerinin

birbirine dönüştürülmesi

E Bazı flip flop entegrelerinin

iç yapısı

Bölüm : Sayıcılar

A Giriş

B Sayıcı çeşitleri

Bölüm : Kaydırmalı kaydediciler

A Giriş

B Bilgi kaydediciler

Bölüm : Dijital/analog ve

analog/dijital çeviriciler

A Giriş

B  Dijital/analog çeviriciler

C DAC entegreleri

Ç  Analog/dijital çeviriciler

Bölüm : Lojik kapılarla kumanda

devrelerinin kurulması

A Giriş

B Zaman geciktirme devreleri

C Lojik kapılı motor kontrol devreleri

Bölüm : Programlanabilir lojik kontrol

A PLC'nin genel yapısı

B Siemens S-7200 model PLC'nin yapısı,

özellikleri ve programlanması

C PLC'de programlama yazılımları

Ç S-7200 PLC cihazının bilgisayar

ile programlanmasına ilişkin örnekler

D Bilgisayar ile PLC cihazının

birbirine bağlanması

Bölüm : Dijital bellek devreleri

A Giriş

Bölüm : Çeşitli konular

A Nokta matris display'ler

B Parıldayan flâmanlı  parçalı display'ler

C Sıvı kristalli display

Ç Dijital devrelerde arıza arama

Bölüm : Uygulama devreleri

 

ELEKTRİK BİLGİSİ

Bölüm : Elektrik akımı ve devresi

 Enerjinin tanımı ve çeşitleri

 Enerji

 Enerji çeşitleri

 Isı enerjisi

 Isı enerjisi kaynakları 

 Işık enerjisi

 Kimyasal enerji

 Mekanik enerji

 Mekanik enerjinin elde

edilmesinde kullanılan

bazı yöntemler

 Elektrik enerjisi

 Elektrik enerjisi üretiminde

kullanılan kaynaklar

 Hidroelektrik kaynaklar

 Termik kaynaklar

 Nükleer kaynaklar 

 Diğer kaynaklar

 Rüzgâr santrali

 Gel git santrali

 Güneş enerjisi santrali

 Jeotermal enerji santrali

 Elektrik akımının etkileri ve

bu etkilerin endüstrideki

uygulama alanları  

 Elektrik enerjisinin üstünlükleri

 Elektrik enerjisinin kullanım

alanlarına ilişkin örnekler

 Elektrik akımının etkileri

 Elektrik akımının ısı etkisi ve

sanayideki uygulama alanları

 Elektrik akımının ışık etkisi ve

sanayideki uygulama alanları

 Elektrik akımının ışık

etkisini ortaya çıkaran

aydınlatma gereçleri

 Elektrik akımının manyetik

etkisi ve sanayideki uygulama alanları

 Elektrik akımının mekanik etkisi

ve sanayideki uygulama alanları

 Mıknatıs

 Elektrik akımının manyetik

etkisinin sanayideki uygulama alanları

 Elektrik akımının kimyasal etkisi

ve sanayideki uygulama alanları

 Elektrolit

 Elektroliz

 Elektroliz yoluyla metallerin başka

bir metalle kaplanması

 Saf metal üretimi

 Pillerin çalışması

 Akümülâtörlerin çalışması

 Pil ve akümülâtörlerle

ilgili kullanma önerileri

 Elektrik akımının fizyolojik etkisi

 Elektrik devresi bileşenleri,

akım, gerilim, direnç kavramları

ve birimleri

 Elektrik devresi

 Elektrik devresini

oluşturan elemanlar

 Üreteç

 Sigorta

 Anahtar

 Alıcı

 İletken

 Elektrik devresi çeşitleri 

 Açık devre

 Kapalı devre

 Kısa devre

 Direnç 

 Tanım

 Direnç birimlerinin ast katları

 Direnç birimlerinin üst katları

 Dirençlerin işlevleri

 Elektronik devrelerde kullanılan

direnç çeşitleri 

 Sabit değerli dirençler

 Ayarlı dirençler

 Ayarlı direnç çeşitleri

I Potansiyometreler

II Trimpotlar 

 Dirençlerin omaj değerinin

belirtilmesi 

 Direnç değerlerinin

yazılı olarak belirtilmesi

 Dirençlerin değerinin renk

bantlarıyla belirtilmesi

 Dirençlerde tolerans

 Direncin ölçülmesi

 Dirençlerin bağlantı şekilleri

 Seri bağlama

 Paralel bağlama

 Karışık bağlama

 Ohm kanunu

 Doğru ve alternatif akımla ilgili

temel kavramlar ve hesaplamalar

 Akım

 Tanımı

 Akımın ast ve üst katları

 Akımın ast katları

 Akımın üst katları

 Akım ölçme

 Kirchhoff'un akım kanunu

 Gerilim 

 Gerilimin diğer tanımları

 Gerilimin ast ve üst katları

 Gerilimin ast katları

 Gerilimin üst katları

 Gerilim ölçme

 Elektromotor kuvvet

ve gerilim kavramları

 Kirchhoff'un gerilim kanunu

 Doğru akım

 Tanımı

 Doğru akımın elde edilmesi

 Pil

 Akümülâtör

 Doğru akım dinamoları

 DC dinamoların parçaları

 Alternatif akımdan doğru akımın

elde edilmesi

 AC'nin DC'ye

çevrilmesinde kullanılan

yarım dalga doğrultmaç devresi 

 Güneş pili  

 Doğru akımın kullanıldığı

alanlara ilişkin örnekler

 Alternatif akım 

 Tanımı

 Alternatif akımın elde edilmesi

 Alternatif akımın bileşenleri

 Alternatif akımın ölçülmesi 

 Ampermetre ile AC akım ölçme

 Pensampermetre

ile AC akım ölçme

 Voltmetre ile AC gerilim ölçme

 Wattmetre ile aktif güç ölçme 

 Elektrik enerjisinin, üretimden

aboneye kadar olan iletim ve

dağıtım sistemi

 Elektrik enerjisinin üretimi

 Elektrik enerjisinin üretiminde

kullanılan santral çeşitleri 

 Hidroelektrik santraller

 Termik santraller

 Dizel motorlu santraller

 Nükleer santraller

 Diğer elektrik santralleri

 Elektrik enerjisinin iletimi

ve dağıtımı

Bölüm : Elektrikte iş ve güç

 Elektrikte iş, güç birimleri ve

birbirine dönüşümleri

 İşin tanımı ve birimleri

 Gücün tanımı ve birimleri

 Elektrikte güç denklemleri 

 Gücün ast ve üst katları

 Gücün ast katları

 Gücün üst katları

 Watt

 İş ve gücün birbirine dönüşümleri

 Bir ve üç fazlı alternatif akımda güç

ölçen aygıtlar ve gücün ölçülmesi

 Elektrikli alıcı çeşitleri

 Omik özellikli alıcılar

 Faz farkı

 İndüktif özellikli alıcılar

 Kapasitif özellikli alıcılar

 Bir fazlı alternatif akım ile beslenen

alıcılarda güç hesaplamaları

 Üç fazlı alternatif akım ile beslenen

alıcılarda güç hesaplamaları

Değerlendirme çalışmaları

Bölüm : Elektrik tesisleri

 Çağırma ve aydınlatma

tesislerinde kullanılan gereçler

 Sigorta

 Zil transformatörü

 Ziller

 Mekanik yapılı zil

 Elektronik devreli zil

 Buton

 İletkenler

 Borular

 Bergman boru

 Peşel boru

 PVC boru

 Spiral boru

 Kroşeler

 Dirsek

 Buat

 Muf

 Pater

 Anahtar ve priz kasaları

 Kablo papucu

 Dübel

 Klemens

 Çağırma ve bildirim tesisatlarında

kullanılan semboller

 Çağırma ve bildirim tesisatlarının

çiziminde dikkat edilmesi gereken

noktalar

 Zil tesisatları

 Bir butonla bir zili çalıştırma tesisatı

 Bir butonla iki zili çalıştırma tesisatı

 İki butonla bir zili çalıştırma tesisatı

 Karşılıklı çağırma tesisatı

 Sokak kapısından çağırmalı üç kat

üç daireli apartman zil tesisatı

 Elektrik tesisatlarının

yapılış şekilleri

 Sıva üstü tesisat

 Sıva altı tesisat

 Nemli yer tesisatı

 Aydınlatma ve priz tesisatlarında

kullanılan gereçler

 Sigortalar

 Buşonlu sigortalar

 Otomatik sigortalar

 Bıçaklı sigortalar

 Küçük akım sigortaları

 Fişli sigortalar

 Yüksek gerilim sigortaları

 Kaçak akım koruma rölesi

 Yangın koruma rölesi

 Anahtarlar

 Prizler

 Fişler

 Uzatma kablosu

 Duylar

 Rozans

 Lâmbalar

 Akkor flâmanlı lâmbalar

 Flüoresan lâmbalar

 Elektrik tesislerinde en çok

kullanılan kablolar

 Aydınlatma ve priz tesislerinin

çiziminde kullanılan semboller

 Aydınlatma ve priz tesisatlarına

ilişkin örnekler

 Adî anahtarlı lâmba tesisatı

 Adî anahtar ve prizli lâmba tesisatı

 Komütatör anahtarlı lâmba tesisatı

 Vaviyen anahtarlı lâmba tesisatı

 Merdiven ışık otomatiği tesisatı

 Flüoresan lâmba bağlantı şemaları

 1x40 W flüoresan lâmba tesisatı 

 2x40 W flüoresan lâmba tesisatı

 Kuvvet tesislerinde

kullanılan gereçler

 Dağıtım panosu

 Ampermetre

 Voltmetre

 Sigorta

 Akım trafosu

 Gerilim trafosu

 Reaktif güç kontrol rölesi

 Trifaze aktif güç sayacı

 Üç fazlı reaktif güç sayacı

 Frekansmetre

 Bara

 Seksiyoner (ayırıcı)

 Disjonktör (kesici)

 Kuvvet tesislerinde kullanılan

semboller

 Kuvvet tesisatlarının çizilmesi

 Kuvvet tesisatlarının duvar

üzerine döşenmesi

 Kuvvet tesisatlarının kanal içine

döşenmesi

 Kuvvet tesisatlarının

tavan ya da duvara monte edilen

kanallar ile yapılması

 Tesisat üzerinde sorti,

linye, kolon, ana kolon

hatlarının gösterilmesi

 Sorti hattı

 Linye hattı

 Kolon hattı

 Ana kolon hattı

 Topraklama ve sıfırlamanın önemi,

makinelere uygulanması

 Topraklama

 Sıfırlama

 Elektrik kazaları ve bunlara

karşı alınacak önlemler

 Elektrik kazası

 Elektrik kazalarının nedenleri

 Elektrik kazalarına

karşı alınacak önlemler

 Elektrik kazalarında ilk yardım

 İlk yardım

 Sun'î solunum

Değerlendirme çalışmaları

Bölüm : Üç fazlı asenkron motorlar

 Üç fazlı asenkron

motorların yapısı

 Asenkron motor çeşitleri

 Üç fazlı asenkron motorların

parçalarının yapısı ve özellikleri

 Stator

 Rotor

 Gövde

 Kapaklar

 Soğutucu pervane

 Rulmanlar ve yataklar

 Üç fazlı asenkron

motorların çalışma ilkesi

 Üç fazlı motorların etiketindeki

bilgilerin açıklanması 

 Üç fazlı asenkron motorların

bağlantı klemensinin tanıtılması,

yıldız ve üçgen bağlantı

 Üç fazlı asenkron motorların devir

yönünün değiştirilmesi

 Üç fazlı asenkron motorlara

yol verme

 Dirençle yol verme

 Ototransformatörüyle yol verme

 Yıldız/üçgen yol verme

 Elektronik devreli statik yol

vericilerle çalıştırma

 Üç fazlı asenkron motorlara

yıldız/üçgen yol verme

 Üç fazlı asenkron motorların

yıldız  bağlanması ve özelliği

 Üç fazlı asenkron motorların

üçgen  bağlanması ve özelliği

 Motorlarda sigorta seçimi

Değerlendirme çalışmaları

Bölüm : Kumanda devreleri

 Paket şalter, kumanda butonları,

kontaktör, röle, aşırı akım rölesi,

basınç anahtarı, termostat gibi

elemanların tanıtılması

 Paket şalterler

 Bir fazlı yaylı pako

şalterin çalışma diyagramı

 Kumanda butonları

 Start butonu

 Stop butonu

 Jog butonu

 Kontaktörler

 Röleler

 Rölenin yapısı

 Rölenin çalışma ilkesi

 Rölenin ayaklarının

tanımlanması

 Reed röle

 Civa kontaklı röle

 Motorların korunması 

 Aşırı akım röleleri

 Manyetik aşırı akım rölesi

 Termik aşırı akım rölesi

 Asenkron motor devrelerinde

sigorta ve termik seçimi

 Termistörlü koruma röleleri

 Faz koruma röleleri

 Aşırı ve düşük gerilim röleleri

 Sınır anahtarı 

 Basınç anahtarları

 Termostatlar

 Bimetalli termostat

 Gazlı termostat

 Civa tüplü bimetalli termostat

 Zaman röleleri 

 Faz sırası rölesi

 Sinyal lâmbası

 Otomatik kumanda devre

şemalarının çizimi

 Kumanda devresinin çizimi

 Güç devresinin çizimi

 Birleşik devrenin çizimi

 Kumanda devre

şemalarında kullanılan

elemanların adlandırılması 

 Otomatik kumanda devre

şemalarının çiziminde kullanılan

semboller

 Üç fazlı motora paket şalterlerle

ve kumanda elemanlarıyla direkt

yol verme devreleri 

 Paket şalterle direkt yol

verme devresi

 Kontaktörlü direkt yol verme devresi 

 Üç fazlı asenkron motorların iki

start iki stop butonuyla çalıştırılması

 Üç fazlı asenkron motorların

kesik ve sürekli olarak çalıştırılması

 Üç fazlı asenkron motorlara ileri

geri yol verme devreleri

 Pako şalterlerle ileri geri

yol verme devresi

 Kontaktörlü, kontak kilitlemeli

devir yönü değiştirme devresi

 Üç fazlı asenkron motorların

bir süre çalıştırılıp durdurulma

devresi

 Üç fazlı asenkron motora yıldız

üçgen yol verme devreleri

 Üç fazlı asenkron motora pako

şalterle yıldız/üçgen yol verme devresi

 Üç fazlı asenkron motora zaman

röleli yıldız/üçgen yol verme devresi

 Motorların frenlenmesi

 Kumanda devrelerinde ve

motorlarda oluşabilecek önemli

arızalar ve nedenleri

 Asenkron motorların korunması

 Asenkron motorlarda oluşan

arızalar ve giderilmesi

 Sanayi tesislerinde sık olarak

arızalanan donanımlar

 Elektrikli motorların arızalarının

çeşitleri

 Doğru akım motorlarında

ortaya çıkan arızalar

 Alternatif akım motorlarında

ortaya çıkan arızalar

 Asenkron motorlarda ortaya çıkan

bazı arızalar ve yapılması gerekenler

Değerlendirme çalışmaları

 

 

ANALOG ELEKTRONİK-2

Bölüm : JFET ve MOSFET’ler                             

A  JFET (FET)’lerin yapısı ve karakteristiği            

  Transistör (BJT) hakkında temel bilgi               

  JFET (FET)’ler                                                  

  JFET’lerin özellikleri                                         

  Alan etkili transistör çeşitleri                              

  JFET’lerin yapısı                                              

  JFET’lerin çalışma ilkesi                                  

  JFET’lerin elektriksel karakteristikleri               

a  JFET’in çıkış karakteristiği                                  

b  JFET’in transfer karakteristiği                           

  JFET’lerin elektriksel parametreleri                  

 

B  MOSFET’lerin yapısı ve karakteristiği               

  Giriş                                                                 

  MOSFET çeşitleri                                             

  MOSFET’lerin yapısı                                        

a  Azaltan kanallı MOSFET’ler                              

b  Çoğaltan kanallı MOSFET’ler                           

  MOSFET karakteristikleri                                 

a  N tipi, azaltan kanallı

MOSFET’lerin karakteristikleri                             

b  N tipi, çoğaltan kanallı

MOSFET’lerin karakteristikleri                              

  MOSFET parametreleri                                    

MOSFET’lerle ilgili örnekler                                   

 

C  JFET ve MOSFET’lerin polarılması

(ön gerilimlenmesi)                                             

  JFET’lerin polarılması (ön gerilimlenmesi)     

a  Sabit (DC üreteçli) polarma                            

b  Kendinden (sıfır, self) polarma                       

c  Gerilim bölücü dirençli (ideal) polarma            

  MOSFET’lerin polarılması                              

a  Sabit polarma                                                 

b  Sıfır polarma                                                  

c  Gerilim bölücü dirençli (ideal) polarma           

 

Ç  JFET deneyleri                                              

Deney : JFET’in özelliklerinin incelenmesi       

Deney : JFET’in DC açıdan incelenmesi          

Deney : JFET’in AC açıdan incelenmesi          

 

D  MOSFET deneyleri                                        

Deney : MOSFET’in DC açıdan

çalışmasının incelenmesi                                    

Deney : MOSFET’in AC açıdan

çalışmasının incelenmesi                                   

Değerlendirme soruları                                       

 

Bölüm : İşlemsel yükselteçler                       

A  Diferansiyel (fark) yükseltecinin

yapısı ve çalışma ilkesi                                     

  Giriş                                                               

  Tek girişli fark yükselteci                                

  İki girişli fark yükselteci                                  

  Sabit akım kaynaklı fark yükselteci                

 

B  Operasyonel amplifikatör                               

  Giriş                                                               

  Op-ampların yapısı                                          

  Op-ampların kazancı                                      

  Op-ampların DC ile beslenmesi                      

  Op-ampların özellikleri                                    

  Geri besleme direnci kullanılmaması

durumunda op-amp kazancı                               

  Op-amplarda off-set gerilimi                           

  Op-ampların iç yapısındaki devre katları        

  Op-ampların bant genişliği                             

  Op-amp parametreleri                                   

a  Op-ampların giriş polarma akımı                    

b  Op-ampların giriş off-set akımı                       

c  Op-ampların giriş empedansı                         

ç  Op-ampların çıkış empedansı                        

d  Op-ampların çıkış kısa devre akımı               

e  Geri besleme direnci yokken gerilim kazancı    

f  Ortak mod tepki oranı (CMMR)                       

g  Kanal ayırımı                                                  

ğ  Slew rate                                                         

  Op-amplı uygulama devreleri                        

a  Op-amplı gerilim izleyici devresi                     

b  Op-amplı faz çeviren yükselteç devresi          

c  Op-amplı faz çevirmeyen yükselteç devresi    

ç  Op-amplı faz çeviren toplayıcı

yükselteç devresi                                                

d  Op-amplı fark yükselteci devresi                    

e  Op-amplı karşılaştırıcı devresi                        

f  Op-amplı integral alıcı devre                            

g  Op-amplı türev devresi                                   

ğ  Op-amplı doğrultmaç devreleri                       

I  Op-amplı hassas yarım

dalga doğrultmaç devresi                                  

II  Op-amplı tam dalga doğrultmaç devresi         

h  Op-amplı aktif alt geçiren ve

üst geçiren filtre devreleri                                  

I  Op-amplı alçak frekansları geçiren

aktif filtre devresi                                                

II  Op-amplı yüksek frekansları geçiren

aktif filtre devresi                                                

ı  Op-amplı voltaj regülatörü devresi                   

i  Op-amplı logaritmik yükselteç devresi             

j  Op-amplı kare dalga üreteci devresi                 

k  Op-amplı gerilim kontrollü osilatör devresi      

l  Op-ampların lojik kapı

elemanı olarak kullanılması                                

I  Op-amplı VE (AND) kapısı                               

II  Op-amplı VEYA (OR) kapısı                             

III  Op-amplı VEDEĞİL (NAND) kapısı                

IV  Op-amplı VEYADEĞİL (NOR) kapısı              

m  Op-amplı sıfır seviye dedektörü devresi        

n  Referans gerilimli karşılaştırma

dedektörü devresi                                               

o  Op-amplı schmitt tetikleme devresi                

 

C  Op-amplı enstrümantasyon

yükselteç devreleri                                             

  Tanımı, yapısı ve çalışma ilkesi                     

  Op-amplı enstrümantasyon

yükselteçlerinin kullanım alanları                       

a  Op-amplı yüksek giriş

empedanslı enstrümantasyon yükselteci           

b  Op-amplı yüksek giriş voltajlı

enstrümantasyon yükselteci                              

c  Op-amplı yüksek ortak mod

tepki oranlı enstrümantasyon yükselteci            

Değerlendirme soruları                                       

 

 

Bölüm : Pals ve osilatör devreleri                 

 

A  Pals (darbe) devreleri                                    

  Diferansiyel (fark) devreleri                            

  İntegral devreleri                                            

  Kenetleme (kaydırma, kilitleme) devreleri      

a  Pozitif kenetleme (kilitleme) devresi               

b  Negatif kenetleme (kilitleme) devresi               

c  DC bataryalı pozitif kenetleme devresi              

ç  DC bataryalı negatif kenetleme  devresi           

  Kırpıcı (sınırlayıcı, limiter) devreleri                

a  Pozitif sabit kırpıcı devresi                               

b  Negatif sabit kırpıcı devresi                              

c  Ayarlı pozitif kırpıcı devresi                             

ç  Ayarlı negatif kırpıcı devresi                           

d  Ayarlı pozitif ve negatif kırpıcı devresi            

  Miller devreleri                                                 

  Boot strobe devreleri                                      

  Schmitt trigger (tetikleme) devreleri                

 

B  R-C osilatörler                                                

  Giriş                                                                

  R-C faz kaymalı osilatörler                             

a  Transistörlü R-C faz kaymalı osilatör              

b  Op-amplı R-C faz kaymalı osilatör                  

c  Op-amplı wien köprü osilatörü                        

  Multivibratörler                                                

a  Tek kararlı (monostable) multivibratör             

b  İki kararlı (bistable) multivibratör                     

c  Kararsız (astable) multivibratör                        

 

C  L-C osilatörler                                                

  Giriş                                                               

  Colpits (kolpits) osilatörler                              

a  Transistörlü colpits osilatör                              

b  FET'li colpits osilatör                                       

c  Op-amplı colpits osilatör                                 

  Hartley osilatörler                                           

  Kolektör akortlu osilatörler                               

  Tikler osilatörler                                              

 

Ç  Kristalli osilatörler                                           

  Kristalin yapısı ve çalışması                           

  Kristalli osilatör devreleri                                

a  Transistörlü, kristal kontrollü osilatör              

b  FET'li, kristal kontrollü osilatör                        

c  Op-amplı, kristal kontrollü osilatör                  

Değerlendirme soruları                                        

 

 

Bölüm : Modülasyon                                      

 

A  Modülasyon                                                   

  Modülasyonun tanımı                                     

  Modülasyon çeşitleri                                        

 

B  Genlik modülasyonu (G-M, A-M)                     

  Tanımı ve özellikleri                                        

  Modülasyon faktörü ve yüzdesi                      

  Modülasyon zarfı                                             

  Genlik modülasyonu devresi çeşitleri             

a  Kolektör modülasyonu devresi                       

b  Beyz modülasyonu devresi                             

c  Emiter modülasyonu devresi                          

ç  JFET'li analog çarpıcı modülatör devresi       

 

C  Frekans modülasyonu (F-M)                          

  Giriş                                                               

  Frekans modülasyonunun özellikleri               

  F-M yönteminin çalışma ilkesi                        

  Modülasyon yüzdesi                                       

  Frekans modülasyonunda

modülasyon indeksi ve bant genişliği                

  Frekans modülasyonlu devre çeşitleri            

a  Kapasitif mikrofonlu F-M modülatörü              

b  Varikap diyotlu F-M modülatörü                      

 

Ç  Faz (phase) modülasyonu (P-M)                   

  Çalışma ilkesi                                                 

  Devre çeşitleri                                                 

 

D  Pals (darbe) modülasyonu                             

  Çalışma ilkesi                                                 

  Pals modülasyonu çeşitleri                             

a  Pals genlik modülatörü                                     

b  Pals genişlik modülatörü                                 

Değerlendirme soruları                                       

 

 

Bölüm : Çeşitli devreler                                 

 

 

İŞ GÜVENLİĞİ

 

Bölüm : İşyeri güvenliğiyle ilgili temel tanımlar  

A  Meslekî ve teknik eğitim                                   

B  Okul ve işletmelerde meslek eğitimi                  

C  İnsan sağlığı                                                    

Ç  İş güvenliği                                                       

D  İş kazaları                                                       

  İş kazasının tanımı                                           

  İş kazalarının nedenleri                                     

a  Çevre unsuru                                                     

b  Makine ve malzeme unsuru                              

c  İnsan unsuru                                                    

  İş kazalarından korunma                                   

a  Eğitim                                                               

b  Makinelerle ilgili teknik önlemler                         

c  Çevreyle ilgili önlemler                                       

ç  Organizasyonla ilgili önlemler                            

d  İnsana ait unsurlar                                             

E  Yaralanma                                                       

  Geçici yaralanma                                              

  Kalıcı yaralanma                                                

F  Meslek hastalıkları                                            

 

 

Bölüm : Çevrede güvenliği tehdit edici unsurlar 

A  Giriş                                                                

B  Biyolojik tehditler                                               

  Mikroorganizmalar                                             

  Vektörler                                                           

  Hasta insan ve hayvanlar                                   

C  Kimyasal tehditler                                              

  Tabii (doğal) tehditler                                        

a  Toz                                                                   

b  Zararlı gazlar                                                    

  Yapay (sun’î) tehditler                                        

  Endüstriyel kirlilik                                              

  Hava ve suların kirliliği                                      

a  Hava kirliliği                                                      

b  Su kirliliği                                                          

Ç  Fiziksel tehditler                                               

  Işık ve aydınlatma bozuklukları                          

  Renkler ve insan üzerindeki etkileri                    

  Ses ve gürültü                                                

  Titreşim (vibrasyon)                                        

  Nem                                                               

  Radyasyon (ışınım)                                        

 

 

Bölüm : Konutlarda güvenliği tehdit

edici unsurlar                                                    

A  Sıhhî tesisatlar                                               

  Temiz su tesisatı                                                                                                   

  Temiz su tesisatında kullanılan

malzemelerin tanıtılması                                      

  Pis su tesisatı                                                 

  Yağış (yağmur, kar) suyu tesisatı                     

  Isıtma tesisatı                                                 

  Havalandırma tesisatı                                      

  Soğutma tesisatı                                             

B  Elektrik tesisatları                                            

  Elektrik enerjisi                                               

a  Elektrik enerjisinin üstünlükleri                            

b  Elektrik enerjisi üretim kaynakları                    

  Elektrik enerjisinin evlerde kullanımı

ve elektrikli aletler                                                

  Elektrik tesisatlarında kullanılan sigortalar        

a  Buşonlu sigortalar                                           

b  Otomatik sigortalar                                          

c  Bıçaklı sigortalar                                              

ç  Küçük akım sigortaları                                     

d  Fişli sigortalar                                                 

e  Yüksek gerilim sigortaları                                 

f  Kaçak akım koruma rölesi                                 

  Elektrik tesisatlarında topraklama ve önemi     

  Elektrik tesisatlarında sıfırlama ve sakıncaları  

C  Isıtma                                                            

  Isıtma araçları                                                  

a  Mahallî ısıtma ve kullanılan araçlar                   

b  Merkezî ısıtma ve kullanılan araçlar                   

  Yakıt ve yakacaklar                                          

a  Odun                                                                 

b  Kömür                                                            

c  Odun kömürü                                                  

ç  Kok kömürü                                                     

d  Briket                                                              

  Sıvı yakacaklar                                                

a  Benzin                                                           

b  Gazyağı                                                           

c  Mazot (motorin)                                               

ç  Fuel-oil                                                            

  Gaz yakacaklar                                                

a  Doğal gaz                                                        

b  Hava gazı                                                       

c  Asetilen gazı                                                    

 

 

Bölüm : İşyeri güvenliği                                  

A  Temizlik ve düzen                                           

B  El aletleri                                                       

  Kesici aletler                                                    

  Vurma aletleri                                                   

  Sıkıştırma aletleri                                            

  Ölçme ve kontrol aletleri                                  

  Markalama aletleri                                           

C  İşyerlerinde kullanılan elektrikli alet ve makineler 

  Talaşlı üretim (imalât) makineleri                      

  Talaşsız üretim (imalât) makineleri                   

  Isıtıcı ve kaynak makineleri                              

  Ölçme, kontrol ve ayar makineleri                    

Ç  İş kazalarına karşı koruyucu araçlar                

   Solunum sisteminin korunması                       

a  Filtreli (süzgeçli) gaz maskeleri                        

b  Temiz hava sağlayan solunum maskeleri         

  Vücudun korunması                                         

a  Ellerin korunması                                            

b  Gözlerin korunması                                         

c  Başın korunması                                             

ç  Ayakların korunması                                         

d  Kulakların korunması                                      

  İş elbiseleri                                                     

E  Makinelere takılan koruyucu aparatlar              

  Elektrikli koruyucular                                        

  Elektronik koruyucular                                     

  Mekanik koruyucular                                        

 

 

Bölüm : Meslek hastalıkları                             

A  Metal (madensel) malzemelerden

kaynaklanan meslek hastalıkları                          

  Kurşun                                                           

  Beyaz fosfor                                                   

  Civa                                                                

B  Organik maddelerden kaynaklanan

meslek hastalıkları                                              

  Organik kurşun bileşikleri (kurşun alkilleri)        

  Benzen                                                           

  Formaldehit                                                     

  Çözücüler                                                       

C  Fiziksel ve mekanik etkenlerden

kaynaklanan meslek hastalıkları                          

  Yüksek basınçlı yerlerde çalışma                      

  Gürültülü yerlerde çalışma                               

  Titreşimli (vibrasyonlu) cihazlarla çalışma        

  Sıcak ortamlarda çalışma                                

a  Sıcaklık krampları                                            

b  Sıcaklık bitkinliği                                              

c  Sıcak (güneş) çarpması                                  

  Soğuk ortamlarda çalışma                               

Ç  Tozlardan kaynaklanan meslek hastalıkları      

  Toz                                                                  

  Tozların sakıncaları                                          

a  Silikoz                                                            

b  Asbestoz                                                         

c  Bisinoz                                                            

ç  Berilium                                                          

d  Sideroz                                                           

D  Bulaşıcı meslek hastalıkları                              

  Tanım                                                             

  Bulaşıcı hastalık çeşitleri                                

a  Kancalı kurt hastalığı (ankilastamyazis)            

b  Malta humması (bruselloz)                                 

c  Weil hastalığı (lebtospirozis)                             

ç  Karakabarcık (şarbon)                                      

d  Kazıklı humma (tetanos)                                  

e  Bulaşıcı sarılık ve serum hepatiti                      

f  Kuduz                                                              

E  Meslek hastalıklarına karşı alınabilecek önlemler  

  İkâme (yerine alma)                                       

  Ayırma - kapatma (yalıtım)                                 

  Havalandırma                                                 

  Aydınlatma                                                     

  Isıtma                                                             

  Kimyasal tahrişlerin önlenmesi                         

a  Tahriş edici gazlar                                            

b  Boğucu gazlar                                                 

c  Anestezik ve narkotik gazlar                             

ç  Sistemik zehirleyici gazlar                                  

d  Alerjik etki yapan tozlar                                   

e  Biyolojik etki yapanlar                                     

  Zehirlenmelerin önlenmesi                               

a  Kurşun zehirlenmesi                                        

b  Haşere öldürücü ilâçlarla zehirlenme               

ç  Benzen zehirlenmesi                                        

 

 

Bölüm : Kaza ve yaralanma                             

A  Giriş                                                               

B  Kaza ve yaralanma analizi                               

  Tezgâh, makine ve avadanlıklara göre analiz    

a  İnsanlardan kaynaklanan kazaların bazı nedenleri 

b  Kullanılan makine ve gereçlerden

kaynaklanan kazaların nedenleri                           

  İş ve işlemlere göre analiz                               

a  Kaza nedenlerine göre                                     

b  Vücutta bıraktığı arızaya göre                          

c  Kazalının durumuna göre                                 

  Mesleğe göre analiz                                         

C  Yaralanma şiddetinin belirlenmesi                   

  Kaza sıklığı oranı                                            

  Kaza şiddet oranı                                              

C  Kazaların iş gücüne ve ülke ekonomisine

olumsuz etkileri                                                   

Ç  Kaza raporu                                                   

 

 

Bölüm : Anatomi (vücut) bilgileri                    

A  İnsan vücudu                                                  

  İnsan vücuduyla ilgili temel tanımlar                 

a  Anatomi                                                          

b  Fizyoloji                                                           

c  Hücre                                                             

ç  Doku                                                              

d  Organ                                                             

e  Sistem                                                             

f  Sistemler arasında işbirliği                                

B  Hareket sistemi                                              

  Kemik                                                             

a  Yapısı                                                              

b  Kemik çeşitleri                                                

c  İskeletin görevleri                                            

ç  Kafatası                                                         

d  Omurga                                                         

  Eklemler                                                        

a  Tanım                                                            

b  Eklem çeşitleri                                                  

  Kaslar                                                             

a  Yapısı                                                             

b  Kasların görevleri                                            

C  Dolaşım sistemi                                              

  Kalp                                                               

  Kan damarları                                                 

  Büyük ve küçük kan dolaşımı                          

  Kan                                                                 

a  Alyuvarlar                                                       

b  Akyuvarlar                                                      

c  Trombositler                                                   

Ç  Solunum sistemi                                             

  Burun boşluğu                                                

  Yutak                                                             

  Gırtlak                                                            

  Soluk borusu                                                  

  Akciğerler                                                       

E  Sindirim sistemi                                             

  Ağız boşluğu ve dişler                                      

a  Ağız boşluğu                                                  

b  Dişler                                                             

  Sindirim borusu                                               

a  Yutak                                                               

b  Yemek borusu                                                

c  Mide                                                               

ç  İnce bağırsak                                                  

d  Kalın bağırsak                                                 

  Sindirim sistemine yardımcı bezler                  

a  Tükürük bezleri                                               

b  Karaciğer                                                        

c  Pankreas                                                        

F  Sinir sistemi                                                    

  Beyin                                                             

  Omurilik                                                           

  Göz                                                                

  Kulak                                                             

  Burun                                                             

  Dil                                                                   

  Deri                                                               

G  Salgı sistemi                                                  

Ğ  Boşaltım sistemi                                           

  Böbrekler                                                        

 

 

Bölüm : Kazalarda ilk yardım                          

A  İlk yardım                                                        

  Tanımı                                                             

  İlk yardımın amacı ve ilk yardımcı                    

B  Kesik ve kanamalar                                         

  Kesik                                                              

  Kanama                                                           

a  Tanımı                                                            

b  Kanama çeşitleri                                             

c  Kanamalarda ilk yardım                                   

ç  Bedende oluşan dış kanamalara

karşı alınan ilk yardım önlemleri                          

C  Yanıklar                                                          

  Tanımı ve nedenleri                                         

  Yanık dereceleri                                              

a  Birinci derece yanık                                         

b  İkinci derece yanık                                          

c  Üçüncü derece yanık                                       

  Kurtarma ve ilk yardım                                    

a  Kurtarma                                                        

b  İlk yardım                                                       

Ç  Kırıklar                                                          

  Tanımı ve nedenleri                                          

  Kırık çeşitleri                                                   

a  Karmaşık (komplike) kırık                                

b  Yaş ağaç kırığı                                                

c  Çöken kırık                                                      

ç  Basit kırık                                                       

d  Açık kırık                                                        

  Kırık belirtileri ve ilk yardım                             

D  Boğulma                                                           

  Tanımı ve nedenleri                                         

  Boğulma çeşitleri                                            

a  Boğazın yabancı cisim ile tıkanması                

b  Suda boğulma                                                 

  Yapay (sunî) solunum                                     

  Kalp masajı                                                    

E  Zehirlenme                                                     

  Tanımı ve nedenleri                                          

  Zehirlenme çeşitleri                                         

  Zehirin bedene giriş yolları                              

a  Akciğer yoluyla                                                

b  Ağız yoluyla                                                     

c  Deri yoluyla                                                     

ç  Detoksikasyon ve atılma                                 

  Zehirlenmede ilk yardım                                  

  Zehir danışma merkezleri                                

F  Bayılma ve şok                                               

  Bayılma                                                          

a  Tanımı                                                            

b  Bayılmanın nedenleri ve belirtileri                    

c  Bayılmada ilk yardım                                       

  Şok                                                                

a  Tanımı                                                             

b  Şokun nedenleri                                              

c  Şokun belirtileri                                               

ç  Şok çeşitleri                                                    

d  Şokta ilk yardım                                               

G  Elektrik çarpması                                           

  Tanımı ve nedenleri                                        

a  Tanımı                                                           

b  Nedenleri                                                         

c  Elektrik çarpması                                           

  Elektrik akımın insan vücudu üzerindeki etkileri 

a  Elektrik akımın kalbe etkisi                              

b  Elektrik akımın sinir sistemi üzerine etkisi        

c  Elektrik şoku ve yanıklar                                  

  Elektrik çarpmasında ilk yardım                      

a  Kurtarma                                                        

b  Solunum sağlama                                            

c  Korunma                                                        

Ğ  Egzost zehirlenmelerinde ilk yardım                 

H  İlk yardım çantaları                                        

  İlk yardım malzeme ve gereçleri                       

a  Kişisel ilk yardım çantasında bulunması

gereken araç ve gereçler                                     

b  Seyahatlerde kullanılan ilk yardım

çantasında bulunması gereken araç ve gereçler  

c  Motorlu taşıtların ilk yardım çantasında

bulunması gereken araç ve gereçler                    

  İlk yardım malzemelerinin kullanma

yerleri ve şekilleri                                                

a  Yapay (sun’i) solunum maskesi                       

b  Hava hortumu (airway)                                     

c  Üçgen sargı bezi                                            

ç  Gazlı bez                                                        

d  Sargı bezi                                                       

e  Elâstik bant                                                      

f  Çengelli iğne                                                    

g  Yara bandı                                                     

ğ  Plâstik örtü                                                     

h  Not defteri ve kurşun kalem                            

ı  El feneri                                                           

i  İlk yardım kitabı                                                

j  Flâster                                                              

k  Makas                                                            

I  Kazalardan korunma                                        

 

 

Bölüm : Yangın                                               

A  Giriş                                                               

B Yanma olayı                                                    

  Yanmanın koşulları                                          

  Yangın                                                           

  Yangın çıkma nedenleri                                   

  Yangın etkenleri                                              

  Yangın söndürme çeşitleri                              

a  Soğutma                                                        

b  Havayı kesme                                                  

c  Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma                     

B  İşyerlerinde çıkabilecek yangınlar                    

  Elektrik tesisatı arızaları                                  

  Sürtünme                                                         

  Ateşler                                                            

  Sigara                                                            

C  Yangın söndürmede kullanılan araç

gereç ve maddeler                                               

  Su                                                                 

  Karbondioksit                                                  

  Kuru kimyasal tozlar                                       

  Köpükler                                                          

a  Tanımı ve özelliği                                            

b  Köpük türleri                                                   

c  Köpüğün kullanıldığı yerler                              

ç  Köpüğün kullanılmayacağı yerler                     

Ç  Yangın çeşitleri                                              

  A sınıfı yangın                                                

  B sınıfı yangın                                                

  C sınıfı yangın                                                 

  D sınıfı yangın                                                

D  Yangın çeşitlerine göre yangın söndürme

cihaz ve malzemeleri                                          

  Kuru kimyasal tozlu yangın söndürücüler         

  Karbondioksitli yangın söndürücüler                

  Yangına giriş elbisesi                                       

  Ateşe yaklaşma elbisesi                                  

  Gaz maskesi                                                   

  Başlık ve tozluk                                               

  Yangın battaniyesi                                           

  Bel baltası                                                      

  Çizme                                                             

  Atlama çarşafı                                              

E  Yangına karşı alınacak önlemler                      

  Evlerde alınacak önlemler                               

  Özel ve resmî işyerlerinde alınacak önlemler   

F  Yangın söndürme araçlarının kullanımı            

  Su ve kum kovaları                                          

  Karbondioksitli yangın söndürme araçları        

  Kuru kimyasal tozlu yangın söndürme araçları 

G  Yangın çıktığında yapılacak işlemler               

 

 

Bölüm : İş güvenliği mevzuatı                      

A  Giriş                                                               

B  Yasa, tüzük ve yönetmelikler                           

C  İş güvenliği ile ilgili kuruluşlar                            

 

Bölüm : İş kazalarında yapılacak

hukuksal işlemler                                             

A  İş kazasının işverene ve Sosyal Sigortalar

Kurumu’na bildirilmesi                                         

B  İş kazasının işveren tarafından Sosyal

Sigortalar Kurumu’na bildirilmesi                         

  İş kazalarında işverenin yükümlülükleri            

  İşverenin iş kazalarını bildirme zorunluluğu       

  İşverenin iş kazasını bildirmemesi hâlinde

yapılacak işlemler                                                

C  İş kazalarında yapılacak hukuksal işlemler      

 

Bölüm : Çeşitli meslek alanlarındaki tipik

iş kazaları                                                       

A  Elektrik ve elektronik meslekleri                      

B  Mekanik (tesviye, metal, motor, mobilya,

sıhhî tesisat vb ) meslek grupları                        

C  Kimya ve diğer meslek grupları                       

 

Bölüm : Deprem                                          

A  Tanımı                                                            

B  Deprem öncesi alınması gerken önlemler      

C  Deprem anında alınması gereken önlemler   

  Bina içerisinde                                              

  Bina dışında                                                  

  Araç kullanırken                                           

  Metroda veya diğer toplu taşıma araçlarında  

Ç  Depremden sonra alınması gereken önlemler 

D  Yıkıntı altında mahsur kalınması

durumunda yapılması gereken işlemler              

 

 

 

İŞLETME YÖNETİMİ (İŞLETME BİLGİSİ)

Bölüm : İşletmelerin organizasyonu                     

A  Giriş                                                                   

B  Organizasyon tipleri                                              

  Merkezî organizasyon sistemi                                

  Merkezî olmayan organizasyon sistemi                  

  Karma organizasyon sistemi                                 

C  Organizasyonda yetki ve sorumluluk                      

  Yetki                                                                     

  Sorumluluk                                                          

  Toplam kalite yönetimi                                          

  Benchmarking kalite sistemi                                   

  Öğrenen örgütler                                                

Okuma parçası                                                      

 

Bölüm : Endüstriyel üretim                                 

A  Üretim ve elemanları                                            

  Doğa (tabiat)                                                       

  Emek                                                                 

  Sermaye (kapital, para)                                        

  Girişimci (müteşebbis)                                         

B  Üretim organizasyonu                                         

C  Üretim plânlaması                                               

Ç  İş bölümü ve uzmanlaşma                                  

  İş bölümü                                                           

  Uzmanlaşma                                                     

 

Bölüm : Ekonominin temel kavramları               

A  Para                                                                   

  Tanımı                                                               

  Paranın özellikleri                                               

  Paranın fonksiyonları (işlevleri)                            

B  Maliyet                                                                 

C  Fiyat                                                                 

Ç  Rekabet                                                             

D  Ücret                                                                

E  Ekonomik değer                                                 

F  Fatura, sipariş mektubu, çek, senet ve defterler      

  Fatura                                                                

  Sevk irsaliyesi                                                    

  Sipariş mektubu                                                  

  Çek ve senetler                                                   

a  Bono                                                                  

b  Poliçe                                                                 

c  Çek                                                                    

  Ticarî defterler                                                     

a  Yevmiye defteri                                                     

b  Büyük defter                                                       

c  Envanter ve bilanço defteri                                 

  Gider pusulası                                                   

  Serbest meslek makbuzu                                     

  Menkul kıymetler                                                 

a  Hisse senedi                                                      

b  Tahvil                                                                 

  Şekle tâbi olmayan diğer belgeler                        

a  Tahsilât makbuzu                                                 

b  Muhasebe fişi                                                    

G  Atatürk’ün ekonomiyle ilgili temel görüşleri           

 

Bölüm : Sermaye ve ekonomik teşebbüs           

A  Sermaye (kapital, para)                                       

  Tanımı                                                                

  Sermayenin oluşumu                                            

B  Döner sermaye                                                   

  Tanımı                                                                

  Amacı                                                                

  Özellikleri ve yararları                                           

C  Ekonomik teşebbüs biçimleri                               

  Tanımı                                                                

  Biçimleri                                                             

  Şahıs şirketleri                                                   

a  Kolektif şirketler                                                  

b  Komandit şirketler                                              

  Sermaye şirketleri                                                

a  Anonim şirketler (AŞ)                                         

b  Limited şirketler                                                  

c  Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler   

ç  Kooperatifler                                                        

d  Dernek ve vakıf işletmeleri                                  

e  Kamu işletmeleri                                                 

Ç  İşletmelerin birleşmeleri                                      

  Centilmenlik araştırmaları                                     

  Konsorsiyumlar                                                   

  Karteller                                                            

  Tröstler                                                              

  Holdingler                                                           

  Tam birleşmeler                                                  

  Yabancı sermayeli işletmeler                               

  Çok uluslu işletmeler                                           

D  Tacir                                                                   

 

Bölüm : Rasyonalizasyon ve iş verimliliği            

A  İşyeri düzeninin üretimdeki yeri                             

  Fabrika düzenleme                                               

  Büro (ofis) düzenleme                                          

  İşyeri düzeninin çalışan personel üzerindeki etkileri      

B  Gereç kullanımı                                                   

C  İş verimliliğinin temelleri                                       

  Teknoloji kullanımı ve otomasyon                         

  İş bölümü                                                           

  Standardizasyon                                                 

  Araştırma geliştirme (AR-GE)                              

  Entegrasyon (bütünleşme)                                    

Ç  Verimlilik (prodüktivite)                                        

  Fiziksel verimlilik                                                 

  Ekonomik verimlilik                                             

  Yeterlilik                                                              

  Kârlılık (rantabilite)                                              

  Üretkenlik                                                            

 

Bölüm : İşletmelerin kuruluşu                              

A  Kuruluş yer faktörleri                                            

B  Kuruluş ve plânlama aşamaları                            

  Proje fikrinin doğuşu                                             

  Fizibilite (yapılabilirlik) çalışmaları                        

  Fizibilite raporu                                                   

  Değerlendirme ve yatırım kararı                            

  Kesin proje                                                          

  Yatırımın gerçekleşmesi                                       

  İşletme (üretime geçiş)                                         

C  Kuruluş kararına etki eden faktörler                       

  Pazara yakınlık                                                     

  Ham madde, enerji, iklim ve su                              

  İş gücü                                                               

  Taşıma                                                                

  Yasal (kanunî) düzenlemeler                                 

  Diğer faktörler                                                     

Ç  Talep (istem) ve üretim miktarı tahminleri             

  İşletme içindeki uzman kişilerin görüş ve önerileri  

  Ekonomik göstergelere

dayanan talep tahminleri                                         

  Anket, gözlem ve deney yoluyla

talebin tahmin edilmesi                                           

 

Bölüm : İşletmelerde stok                                    

A  Stok çeşitleri ve önemi                                        

  Ham madde stokları                                            

  Yarı mamül stokları                                            

  Mamül (ürün) stokları                                            

  Hazır parça stokları                                            

  Yardımcı malzeme stokları                                  

B  Stok kontrolünün fonksiyonları                             

C  Stok kontrol yöntemlerini değerlendirmek               

  Gözle kontrol yöntemi                                          

  Çift kutu yöntemi                                                 

  ABC yöntemi                                                      

  Periyodik sipariş yöntemi                                      

Ç  Stok kontrolündeki belirsizlikler                             

  İşletme içi etmenler                                              

  İşletme dışı etmenler                                           

D  Stok maliyet ilişkisi                                              

  Sipariş maliyetleri                                                

  Stok bulundurma maliyetleri                                 

  Stok bulundurmama maliyetleri                              

 

Bölüm : Malzeme hareket şekilleri                       

A  Üretim sistemlerinin belirlenmesi                          

  Siparişe göre üretim                                            

  Seri üretim                                                            

  Sürekli üretim                                                     

B  Tezgâhların yerleştirilmesinde yapılacak işlemler   

C  Malzeme naklinde kullanılan sistemin maliyeti       

Ç  Malzeme naklinde uyulması gereken ilkeler            

D  Malzeme nakil araçları                                        

  Sabit izli araçlar                                                  

  Sınırlı alanda çalışabilen araçlar                           

  Geniş ve sınırsız alanda çalışabilen araçlar            

E  Nakil araçları maliyet analiz formları                        

 

Bölüm : İşletmelerde maliyet                                

A  Maliyet                                                              

  Toplam maliyet                                                    

  Birim maliyet                                                      

B  Maliyete etki eden faktörler                                  

C  Gider türleri ve ilişkileri                                        

  İsimlerine göre                                                    

  Üretilen mallara yüklenmesine göre                      

  Giderlerin üretim hacmiyle olan ilişkisine göre       

Ç  Matematiksel olarak üretim,

kâr, zarar arasındaki bağıntı                                     

 

Bölüm : Teşvik ve ücretlendirme                       

A  Ücret terimleri ve aralarındaki farklar                     

  Nominal (nakdî) ücret                                         

  Reel (gerçek) ücret                                              

B  Ücret miktarına etki eden faktörler                        

  İkramiye                                                             

  Kâra katılım                                                       

  Fazla çalışma (fazla mesaî)                                 

C  Ücret ödeme sistemleri                                        

  Zamana göre ücret hesaplaması                             

  Parça başına hesaplanan ücret                            

  Primli ücret                                                         

Ç  İş değerlendirme ve işçi liyakat formları               

  Formların tanıtımı                                              

  Formların ücret politikasındaki yeri                       

D  Personel yönetimi                                                

  Personel tedariki                                                

  İnsan kaynakları plânlaması                                

  Personel bulma                                                   

 

Bölüm : Topluma tanıtma, sergiler ve halkla ilişkiler  

A  Topluma tanıtma yöntemleri                                

  Malî tarafı temin edilen tanıtım yöntemleri                

a  Reklâm                                                                

b  Sponsorluk                                                        

c  Lobicilik                                                             

  Sergiler yoluyla tanıtım yöntemleri                       

a  Sergi ve fuarlar                                                    

b  Satış araçları                                                      

c  Vitrinler ve teşhir salonları                                   

B  Tanıtma ve serginin toplumsal

faaliyet yönünden uygun zamanı                               

C  Tanıtma ve sergide kullanılacak araçlar                 

  Işıklı afiş ve tabelalar                                           

  Televizyon                                                          

  Radyo                                                                  

  Hoparlörlerle reklâm                                            

  Basılı yayınlar                                                     

  Örnek eşya (eşantiyon)                                       

Ç  Tanıtma ve sergide

kullanılacak malzemelerin düzenlenmesi                  

D  İş arama teknikleri                                              

E  Özgeçmiş yazım kuralları                                   

F  Başarılı bir iş görüşmesi yapma                           

G  Beden dili                                                          

 

Kaynakça                                                               

Sözlük                                                                   

Dizin                                                                      

 

 

 

 

 

ORGANİZASYON VE İŞ ETÜDÜ

Bölüm : Endüstrinin tarihsel gelişimi            

A  Gelişmiş ülkelerde endüstrinin oluşumu              

B  Türkiye’de endüstrileşme çabaları                       

C  Endüstri ve devlet işleri                                       

Ç  Türkiye’de endüstri ile ilgili kanunlar                     

D  Şirketler                                                               

 

Bölüm : Organizasyon                                      

A  Organizasyonun gereği ve önemi                     

B  Organizasyon sistemleri                                   

C  Organizasyonda yetki ve sorumluluk                

Ç  Toplam kalite yönetimi (TKY)                              

D  Benchmarking kalite sistemi                               

E  Öğrenen örgütler (işletmeler)                             

 

Bölüm : Yeni bir üretimin

plânlanması ve gelişimi                                     

A  Araştırma kavramı                                              

B  Üretimin şekillenmesine etki eden faktörler         

C  Endüstriyel standartlar                                      

Ç  Basitleştirme                                                      

D  Üretim çeşitlerinin artırılması                                

E  Güvenirlik                                                          

F  Ambalaj ve önemi                                               

G  Diğer faktörlerin araştırılması                             

 

Bölüm : Üretim araçları ve

malzemelerin taşınması                                   

A  Kullanım amaçlarına göre malzemelerin seçimi  

B  Şartnamelerin hazırlanması                               

C  Üretimin gerektirdiği aletler                                 

Ç  Üretime zaman kazandırıcı iş kalıpları                 

D  Üretim kapasitesinin tesbit edilmesi                    

E  Taşıma araçlarının çeşitleri                                 

F  Taşıma araçlarının seçimine etki eden faktörler  

 

Bölüm : İşyeri ve atölye

araçlarının düzenlenmesi                                 

A  Üretim araçlarının düzenlenmesi                        

B  İdeal şekilde düzenlenen bir üretim

atölyesinin işletmeye sağladığı faydalar                 

 

Bölüm : Verimlilik ve iş etüdü                         

A  Verimlilik ve hayat standardı (yaşam düzeyi)    

B  İşletmelerde verimlilik                                          

C  İş etüdü                                                             

Ç  İş etüdünde insan faktörü (etmeni)                     

D  Çalışma şartları                                                 

 

Bölüm : Basit bir üretimin yapım

zamanının hesaplanması                                  

A  Üretim zamanının tanımı                                     

B  Üretim zaman hesaplanmasının

endüstrideki uygulamaları                                       

C  Hareket etüdlerinde kullanılan sembollerin tanımı 

Ç  İş analizi grafikleri                                              

 

Bölüm : Maliyet çeşitleri                                  

A  Maliyetin tanımı                                                   

B  Maliyet çeşitlerinin sınıflandırılması                     

 

Bölüm : Envanter kontrolü ve satın alma            

A  Envanterin tanımı                                                

B  Envanter kontrolünün amaçları                          

C  Envanter kontrolünü gerektiren faktörler           

Ç  Envanterin faydaları                                          

D  Envanterlerin sınıflandırılması                              

E  Envanter kontrol organizasyonu                        

F  Satın alma organizasyonu                                  

G  Satın alınacak envanter elemanlarının minimum

ve maksimum miktarlarının tesbiti                            

Ğ  Teslim edilen maddelerin kabulü                         

H  Stok maddelerinin depolanması                          

 

Bölüm : İş hukuku                                          

A  İş hukukunun tanımı ve amaçları                         

B  İş kanununun gelişme süreci                              

C  İş kanununun bölümleri                                      

 

Bölüm : Meslek kuruluşları                         

A  Meslek kuruluşlarının tanımı                             

B  Gelişmiş ülkelerde ve Türkiye’de işçi ve

işveren meslek kuruluşlarının kuruluşu ve gelişimi  

C  İşçi ve işveren kuruluşlarında yasaklanan faaliyetler  

Ç  Meslek kuruluşlarının faaliyet alanları ve görevleri  

D  Sendikaların üst kuruluşları                              

 

Bölüm : İş güvenliği                                      

A  İş kazasının tanımı                                            

B  İş kazalarının tesbiti                                         

C  İş kazalarına karşı alınacak genel önlemler      

Ç  İş kazalarının organizasyona ve verimliliğe

olan etkileri                                                           

 

STANDARDİZASYON VE KALİTE

Bölüm : Kalite kavramı                                        

A  Kalitenin tanımı                                                    

B  Kalitenin hedefi                                                   

C  Kalite bilinci                                                       

Ç  Kalite yönetimi                                                   

D  Toplam kalite kontrolü                                       

E  Türkiye’deki kaliteyle ilgili

çalışmalar yapan kuruluşlar                                   

 

Bölüm : Kalite kontrol                                       

A  Kalite kontrolün amacı                                       

B  Kalite kontrolün endüstrideki önemi ve yeri        

C  Kalite kontrol ve üretim ilişkisi                          

Ç  Kalite kontrolün üretime sağladığı faydalar        

 

Bölüm : Malzeme kontrolü                                

A  Malzeme kontrolünün önemi                              

B  Malzeme kontrol yöntemleri                               

C  Malzeme kontrolünün üretime sağladığı yararlar  

Ç  Malzeme kontrolü ve üretim ilişkisi                    

 

Bölüm : Ürün kontrolü                                       

A  Ürün kontrolünün önemi                                   

B  Kalite kontrol sisteminin kurulması                    

  Kontrol alan ve sistemlerinin belirlenmesi         

  Kalite sorumlusunun görevleri                            

C  Toplam kalite kontrolün akışı                             

  Kalitenin belirlenmesi                                       

a  Asgarî çalışma talimatları                                  

b  Model tanıtımı                                                      

c  Ayrıntılı kalite talimatları                                     

  Kalitenin üretimi                                                

a  Kalite eğitimi                                                     

b  Kaliteyi yükseltme kuralları (çalışmaları)            

c  Kaliteyi yükseltme çalışmalarının kontrolü         

  Kalitenin değerlendirilmesi                                   

a  Hataların sınıflandırılması                                   

b  Kontrol yöntemleri                                                

c  Kontrol çeşitleri                                                 

  Kontrolün yapılması                                          

a  Tasarım kontrolü                                               

b  Ham madde kontrolü                                         

c  Ölçüm ve deney araçlarının kontrolü                 

ç  Proses (işlem) kontrolü                                     

d  Son kontrol                                                       

e  İstatistiksel verilere dayanan kontrol                  

 

Bölüm : İşletmelerde kalite kontrol                   

A  Kalite standartları                                             

B  Kalite maliyetleri                                               

a  Hata önleme maliyetleri                                     

b  Kontrol ve hasar masrafları                                

c  Hatalı sonuç masrafları                                     

C  Kalite plânlaması                                               

Ç  Kalite kayıtları                                                   

D  Kalitenin belgelendirilmesi                                 

 

Bölüm : Kalite güvence (kalite yönetimi)         

A  Kalite güvence (yönetim) sisteminin tanıtımı     

B  Kalite yöntem ve teknikleri                                

C  Toplam kalite