Make your own free website on Tripod.com

ERDEM YAYIN EVİ’NİN TEKNİK ÖĞRETİM ARAÇLARI

 

Bu bültende çeşitli öğretim araçlarının tanıtımı yer almaktadır. İlginize teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

BİLGİSAYAR (CİLT I-II)/AÖ                                                             

Bilgisayar hakkındaki temel bilgileri aktarmak için hazırlanmıştır.

İki kitapta açıklanan konular (toplu alımlarda ücretsiz olarak verilen) etkileşimli CD-ROM’larda da mevcuttur.

Ayrıca bilgisayarla ilgili pek çok ek bilgi CD-ROM’lara kaydedilmiş olarak sunulmaktadır.

İki cilt hâlinde yayınlanan kitap CD-ROM, sunu (slayt) ve asetat (transparan) desteklidir.

 

 

BİLGİSAYAR I-II KİTAPLARININ KONULARI

Windows işletim sistemi 98/ME (XP işletim sisteminin kullanım bilgisi CD’dedir) Microsoft Office yazılımları (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook)  Internet Explorer Temel internet kavramları Bilgisayarın yapısı (donanım bilgisi)  PC' yi oluşturan temel birimler Temel sistem elemanları Sabit disk, disket, CD-ROM, modem, ses kartı DOS işletim sistemi  DOS komutları  Bilgisayar virüsleri  Norton Antivirüs yazılımının kullanımı  Yedekleme ve sıkıştırma işlemleri  Winzip ve Winrar yazılımları  BIOS ve BIOS güncelleme. Sohbet yazılımları (ICQ, mIRC)  Netmeeting (görüntülü sohbet) yazılımı  Getright (dosya indirme) yazılımı  WebSnake (site kopyalama) yazılımı  Winamp (müzik çalar) yazılımı  Tarayıcı (scanner) kullanımı  MS Word 2000 ile web sayfası yapımı  PC bakım yazılımları (Sistem Araçları)  Faks çekme - alma yazılımı (Cheyenne Bitware)  Metin tarama (OCR - Fine Reader) yazılımı  CuteFTP (dosya transfer) yazılımı.

 

 

İŞLETME BİLGİSİ (İŞLETME YÖNETİMİ)/AÖ

Kitap CD-ROM, sunu ve asetat desteklidir. İşletme yönetimiyle ilgili bir çok ek bilgi CD-ROM hâlinde sunulmaktadır. 

KİTABIN KONULARI

İşletme ve yönetimin temel kavramları, amaçları ve çevre ile ilişkileri İşletmelerin sınıflandırılması İşletmenin kuruluş çalışmaları, büyüklüğü ve kapasitesi İşletme fonksiyonları Organizasyonların işleyişi İşletmelerin organizasyonu  Endüstriyel üretim  Ekonominin temel kavramları  Sermaye ve ekonomik teşebbüs  Rasyonalizasyon ve iş verimliliği  İşletmelerin kuruluşu  İşletmelerde stok  Malzeme hareket şekilleri  İşletmelerde maliyet  Teşvik ve ücretlendirme  Topluma tanıtma, sergiler ve halkla ilişkiler.

 

 

SAYISAL (DİJİTAL) ELEKTRONİK/AÖ                         

İLERİ KUMANDA TEKNİKLERİ

Kitap CD-ROM, sunu, asetat, katalog ve deney seti desteklidir. Dijital elektronikle ilgili bir çok ek bilgi CD-ROM hâlinde sunulmaktadır. 

KİTABIN KONULARI

Dijital (sayısal) kavramlar  Sayı sistemleri  Mantık devreleri  Mantık ifadelerin sadeleştirilmesi  Boole ifadeleri  Bileşimsel devreler  Mantık aileleri  Flip-floplar  Ardışık mantık devreleri  Sayıcılar  Kaydediciler  Tutucular  Bellek birimleri  Dönüştürücüler (ADC, DAC)  Mantık kapılarını kullanarak devre tasarımı  FF kullanarak devre tasarımı  Tümleşik devre kullanarak devre tasarımı  Lojik kapı entegrelerinin sınıflandırılması ve teknik özellikleri  Lojik denklemlerin sadeleştirilmesi  Bileşimsel devreler  Sırasal devreler  Asenkron ve senkron sayıcılar  Kaydırmalı kaydediciler Lojik kapılarla otomatik kumanda devrelerinin kurulması  PLC (programlanabilir lojik kontrol)  Siemens S7-200 PLC’lerin kumandası  Çeşitli konular  Uygulama (deney) devreleri. 

 

 

LABORATUVAR (ÖLÇME TEKNİĞİ)-I/AÖ                

Kitap CD-ROM, sunu, asetat, katalog ve deney seti desteklidir. Ölçme tekniğiyle ilgili bir çok ek bilgi CD-ROM hâlinde sunulmaktadır.  

KİTABIN KONULARI

Elektrik güvenliği Ölçme ve cihaz ilkeleri  Ölçü aletlerinin üzerinde bulunan sembollerin anlamları  Topraklama  Sıfırlama  Doğru akım ölçmeleri  Alternatif akım ölçmeleri  Temel elektriksel ölçmeler  Ohm kanunu  Kirşof kanunları  Güç ve iş (enerji) ölçmeleri  Devre elemanları ve parametrelerin ölçülmesi  Osilaskop ile ölçmeler  Endüstriyel ölçmeler ve transdüserler  Ölçme ve ölçü aletleri  Temel elektrik kanunları  R, C, L ölçme  Elektronik devre elemanlarının karakteristikleri  DC güç kaynakları ve deneyleri  Lâboratuvar deneyleri. Sinyal jeneratörleri  Pensampermetreler.

 

 

ELEKTROTEKNİK (DC DEVRE ANALİZİ-I)/AÖ

Kitap CD-ROM, sunu, asetat, katalog ve deney seti desteklidir.

KİTABIN KONULARI

Temel kavramlar  Elektrotekniğe giriş (temel matematik)  Elektrik devresi ve elemanlarının tanıtımı  Elektrik akımı ve gerilim  İş ve güç  DC devre teoremleri  Manyetizma ve elektromanyetizma  Direnç, ohm kanunu, iş, güç, verim  Kirşof kanunları  Elektrik kaynakları  Devre çözüm yöntemleri  Kondansatörler  Elektrik akımının ısı etkisi  Elektrik akımının kimyasal etkisi. 

 

 

TEMEL(ANALOG) ELEKTRONİK-I/AÖ                                

Kitap CD-ROM, sunu, asetat, katalog ve deney seti desteklidir. Temel elektronikle ilgili bir çok ek bilgi CD-ROM hâlinde sunulmaktadır.  

KİTABIN KONULARI

Atom bilgisi  Diyotlar ve çeşitleri  BJT (transistör)’ler  Temel elektrik ve elektronik prensipler, yarı iletkenler ve devre elemanları  Temel analog elektronik devreleri, çalışma prensipleri ve analizleri BJT'li küçük sinyal (gerilim) yükselticileri  Büyük sinyal (güç) yükselticileri  Ses ve özellikleri  Mikrofonlar ve hoparlörler  Ses frekans güç yükselticileri  Seslendirme  Pasif devre elemanları (dirençler, kondansatörler ve bobinler)  Yarı iletkenler  DC güç kaynakları, regülatörler  Pasif filtreler  Katalog bilgileri ve uygulama devreleri.

 

ANALOG ELEKTRONİK-II/AÖ

Kitap CD-ROM, sunu, asetat, katalog ve deney seti desteklidir. Analog elektronikle ilgili bir çok ek bilgi CD-ROM hâlinde sunulmaktadır.   

KİTABIN KONULARI

Alan etkili transistörler (JFET, MOSFET)  JFET’li küçük sinyal (gerilim) yükselteçleri  Fark yükselteçleri (dif-amplar), İşlemsel yükselteçler (op-amplar)  İşlemsel yükselteçlerin elektriksel karakteristikleri  Geri besleme  İşlemsel yükselteçlerin frekans tepkisi  Temel işlemsel yükselteç devreleri  İşlemsel yükselteç uygulamaları  Multivibratörler ve dalga şekillendiriciler  Pals ve osilatör devreleri  Modülasyon (GM, FM, PM) Uygulama devreleri.

 

 

ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK

(ENDÜSTRİYEL KONTROL)/AÖ    

Kitap CD-ROM, sunu, asetat, katalog ve deney seti desteklidir. Endüstriyel elektronikle ilgili bir çok ek bilgi CD-ROM hâlinde sunulmaktadır. 

KİTABIN KONULARI

Fark yükselteçleri (dif-amplar), İşlemsel yükselteçler (op-amplar)  İşlemsel yükselteçlerin elektriksel karakteristikleri  Geri besleme  İşlemsel yükselteçlerin frekans tepkisi  Temel işlemsel yükselteç devreleri  İşlemsel yükselteç uygulamaları  Konum ölçümleri  Sıcaklık ölçümleri  Basınç ölçümleri  Akış ölçümleri  Seviye ölçümleri  Hız ölçümleri  Gerilme ölçerler  P-N eklemli güç elemanları  Tristörlerin elektriksel karakteristikleri  Tetikleme elemanları  Tristör uygulamaları  P-N eklemli güç elemanlarının korunması  Elektrik motorlarının yapıları, çalışma ilkeleri  DA motorlar  AA motorlar  Adım (step) motorlar  Kumanda giriş elemanları  Kumanda çıkış elemanları (kontaktörler)  Elektrik motorlarını koruma röleleri  Elektrik motorlarının kumandası  Güç yarı iletkenleri  Güç konvertörleri  Üniversal motorlar Fotoelektronik elemanlar  Isı kontrol elemanları ve devreleri  Elektronikle uzaktan kumanda  Zamanlayıcılar  Güç çeviriciler (konvertisörler)  Transdüserler ve sensörler  Elektronik yöntemlerle büyüklüklerin ölçülmesi  Uygulama devreleri. 

 

MİKRO İŞLEMCİLER VE MİKRO DENETLEYİCİLER/NT-SG   

A4 ebatında olan kitap 304 sayfa olup CD-ROM ve deney kiti desteklidir.

KİTABIN KONULARI

Bilgisayarların gelişimi bilgisayar mimarisi Mikro işlemciler 6800 mikro işlemcisi CPU (MİB) programlaması Komut yapısı ve kümesi Giriş-çıkış teknikleri Mikro denetleyiciler 80C52 mimarisi MCU adresleme modları MCU konut kümesi MCU programlaması Kesme yapısı ve çevre birimler Uygulamalar PIC mikro denetleyicileri PIC komut yapısı PIC16F84 model PIC’’lerin programlanması MPLAB yazılımının kullanımı. 

 

GİRİŞİMCİLİK/AÖ

Kitap CD-ROM ve sunu desteklidir. Girişimcilikle ilgili bir çok ek bilgi CD-ROM hâlinde sunulmaktadır. 

KİTABIN KONULARI

Girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı  Küçük işletme çeşitleri  Küçük işletmelerin kuruluş süreleri  Küçük işletmelerde yönetim, üretim, pazarlama ve finansman  Küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları  Bir iş plânının yapılması  Teknik yardım alma  İşletme sahipliği türleri  Pazarlama stratejisinin plânlanması  İşletme bölgesi  İşletme finansmanı  Bürokratik işlemlerin tamamlanması  İşletme yönetimi  İşletmenin korunması  Personel (insan kaynakları)  İşçi-işveren ilişkileri.

 

İŞ GÜVENLİĞİ/AÖ

Kitap CD-ROM, sunu ve asetat desteklidir. İş güvenliğiyle ilgili bir çok ek bilgi CD-ROM hâlinde sunulmaktadır. 

KİTABIN KONULARI

Genel olarak kaza İş kazalarının analizi  Meslek hastalıkları  İş kazalarının sebepleri  İş kazaları ve meslek hastalıkları  İşçi sağlığı ve iş güvenliği İş kazaları ve meslek hastalıkları risklerinde insan faktörünün önemi ve etkileri  İş yeri ortamında yakın çevre fonksiyonlarının iş kazaları ve meslek hastalıkları riskleri ve iş güvenliği  Yakın çevreden genel çevreye yayılan sızıntı ve kaçakların meslek hastalıkları riskleri ve iş güvenliği  Çalışma ortamında genel çevre fonksiyonlarının iş kazaları ve meslek hastalıkları riskleri ve iş güvenliği  Yangın ve korunma  İlk yardım  İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı  İşyeri güvenliğiyle ilgili temel tanımlar  Çevrede güvenliği tehdit edici unsurlar  Konutlarda güvenliği tehdit edici unsurlar  İşyeri güvenliği  Meslek hastalıkları  Kaza ve yaralanma  Anatomi (vücut) bilgileri  Kazalarda ilk yardım  İş güvenliği mevzuatı  İş kazalarında yapılacak hukuksal işlemler  Çeşitli meslek alanlarındaki tipik iş kazaları  Deprem.

 

STANDARDİZASYON VE KALİTE

(KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR)/AÖ

Kitap CD-ROM ve sunu desteklidir. Kitapla ilgili bir çok ek bilgi CD-ROM hâlinde sunulmaktadır. 

KİTABIN KONULARI

Standardizasyon  Kalite ve kalite kavramları  Kalite güvence (kalite yönetimi)  Meslekî standartlar  Kalite kontrol  Malzeme kontrolü  Ürün kontrolü  İşletmelerde kalite kontrol  Standart kavramı  Standart çeşitleri  Standart ve üretim ilişkileri  TSE kanunu.

 

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI /AÖ

ELECTRONIC WORKBENCH-BOARD MAKER-EAGLE

Kitap CD-ROM ve asetat desteklidir.

KİTABIN KONULARI

 Program paketinin tanımı   Devre şeması tasarımı ve çizimi  Devre analizi ve test işlemleri  Yazıcı veya çiziciden çıktı alma   EWB programının tanıtılması  Analog devre programı ile çalışma  Analog devre uygulamaları  Dijital devre programı ile çalışma  Dijital (sayısal) devre uygulamaları  Makro oluşturmak  Electronic Workbench 4, 5 ve 6.  BM programının tanıtılması  Tasarım ortamı  Program modları ve alıştırmalar  Elektronik devre şeması çizimi  Baskı devre şeması çizimi  Library Editor ve sembollerle ilgili çalışmalar  Programdan çıktı alma  Net Mode ve otomatik baskı devre çizimi  Elektrik devre şemalarının çizimi. Eagle yazılımının kullanımı.

 

ATÖLYE (ELEKTRİK TESİSAT BİLGİSİ)-I/AÖ   

Kitap CD-ROM, asetat, sunu, katalog ve deney seti desteklidir.

KİTABIN KONULARI

Atölyede iş güvenliği  İletken bağlantıları  Elektrik tesisatlarında kullanılan malzemeler  Çağırma ve bildirim (zayıf akım) tesisatları  Aydınlatma tesisatları  Anten tesisatları  Diyafon tesisatları  Tesviyecilik bilgisi  Lehimleme işlemleri  Baskı devre yapımı  DC güç kaynağı yapımı  Transistörlü devre uygulamaları.

ELEKTRİK TESİSAT

PROJESİ MESLEK RESMİ/ÜY

KİTABIN KONULARI

Kuvvet  tesisat projesinde kullanılan malzemeler  Kuvvet tesisatı projesi ön çalışması  Tesisat planının hazırlanması  Proje dökümanları  Tesisat planının ön çalışması  Tesisat planının hazırlanması  Tesisat planının tamamlanarak takdiminin yapılması  Binaların aydınlatma projeleri  Kuvvet tesisat plân ve projeleri  Aydınlatma tabloları ve projeleri  Kuvvet dağıtım tabloları ve panoları  Dış aydınlatma. 

 

ELEKTRİK MESLEK RESMİ/MS

KİTABIN KONULARI

Kuvvet  tesisat projesinde kullanılan malzemeler  Kuvvet tesisatı projesi ön çalışması  Tesisat planının hazırlanması  Proje dökümanları  Tesisat planının ön çalışması  Tesisat planının hazırlanması  Tesisat planının tamamlanarak takdiminin yapılması  Aydınlatma projeleri  Kuvvet projeleri  Aydınlatma panoları  Kuvvet panoları  Kompanzasyon panoları  Dış aydınlatma  Aydınlatma ve kuvvet projeleri. 

 

TEKNİK VE MESLEK RESİM-I/AÖ                                     

Kitap CD-ROM, asetat ve sunu desteklidir.

KİTABIN KONULARI

Teknik resime giriş  Yazı standartları  Temel geometrik çizimler  İz düşüm  Görünüş çıkarma  Ölçek ve ölçülendirme  Kesit görünüşleri  Çağırma ve bildirim tesisatları  Aydınlatma tesisatları  Elektronik sembolleri ve devreleri  Doğrultmaç (DC güç kaynağı) devreleri  Yükselteçler  Uygulama yaprakları.

 

ORGANİZASYON VE İŞ ETÜDÜ/AÖ

MYO’ların ilgili bölüm öğrencilerine organizasyon ve iş etüdü bilgisi vermek için hazırlanmıştır. Kitap CD-ROM desteklidir.

KİTABIN KONULARI

Endüstrinin tarihsel gelişimi  Organizasyon (örgütleme)  Yeni bir üretimin plânlanması ve gelişimi  Üretim araçları ve malzemelerin taşınması  İşyeri ve atölye araçlarının düzenlenmesi  Verimlilik ve iş etüdü  Basit bir üretimin yapım zamanının hesaplânması  Maliyet çeşitleri  Envanter kontrolü ve satın alma  İş hukuku  Meslek kuruluşları  İş güvenliği.

 

ATÖLYE TEMRİN (UYGULAMA) DEFTERİ

Uygulamalı derslerde temrin yaprağı hazırlayabilmek için yayınlanmıştır.

 

LâBORATUVAR DENEY DEFTERİ

Lâboratuvar (deney) derslerinde deney yaprağı hazırlayabilmek için yayınlanmıştır.

 

İŞLETMEDE STAJ DEFTERİ

Stajda iş yaprağı hazırlayabilmek için yayınlanmıştır.

 

ASETATLAR (TRANSPARANLAR)

Tepegözle ders anlatımını kolaylaştırmak için hazırlanan ve A4 kâğıdı boyutlarında olan asetat setleri 2. eğitim CD-ROM’unun içindedir.

Bilgisayar-I (27 sayfa)  Bilgisayar-II (26 sayfa)  Temel (Analog) elektronik-I (27 sayfa)  Atölye-I (28 sayfa)  Ölçme tekniği (lâboratuvar)-I (17 sayfa)  DC devre analizi (elektroteknik)-I (14 sayfa)  Teknik ve meslek resim-I (18 sayfa)  Bilgisayarla devre dizaynı/Bilg. uyg. (30 sayfa)  Endüstriyel elektronik (39 sayfa)  Analog elektronik-II (13 sayfa)  Dijital (sayısal) elektronik (47 sayfa)  İş güvenliği (8 sayfa)  İşletme yönetimi (3 sayfa).

Asetatların lâzer yazıcıda basılmış hâldeki fiyatı 600.000 TL/sayfadır.

 

CD-ROM’LAR 

EĞİTİM CD-ROM'LARI (12 ADET)                                         

 12 CD-ROM’un içeriği:

Bilgisayar cilt I-II kitaplarının tümü Analog elektronik-I kitabının tümü Atölye-I kitabının tümü Ölçme tekniği-I kitabının tümü DC devre analizi-I kitabının tümü Teknik ve Meslek Resim-I kitabının tümü Endüstriyel elektronik (endüstriyel kontrol) kitabının tümü Bilgisayar uygulamaları kitabının tümü Analog elektronik-II kitabının tümü Sayısal elektronik kitabının tümü Elektrik bilgisi kitabının tümü İş güvenliği kitabının tümü İşletme yönetimi kitabının tümü Organizasyon ve iş etüdü kitabının tümü Standardizasyon ve kalite kitabının tümü Girişimcilik kitabının tümü Bilgisayar kullanım bilgisi Analog ve sayısal elektronik bilgisi Devre simülasyon örnekleri Yaklaşık 500 adet uygulanabilir devre şeması Diyot, transistör ve entegre katalogları Teknik resim bilgisi Otomasyon bilgisi PLC bilgisi (teori, pratik, simülasyon) Mikro denetleyiciler (PIC) bilgisi Mikro işlemci bilgisi İnternetten indirilmiş 300’e yakın shareware ve freeware yazılım Türkçe program yamaları Kitapların konularıyla ilgili çeşitli sunular Kitapların asetatları Kitapların plânları Ücretsiz Türkçe Open Office yazılımı Komple indirilmiş teknik içerikli web siteleri CD-ROM'ları çalıştırmak için gereken yardımcı yazılımlar Eğlence yazılımları Teknik terimler sözlüğü İmlâ kılavuzu Kişisel gelişim yazıları Eğitim amaçlı sunular Eğitim amaçlı yazılar E-kitaplar Ders içerikleri Otomasyon bilgisi Teknik içerikli üniversite tezleri ICQ, Winzip, Getright, CuteFTP, Windows, Nero, Babylon, Trillian, Anti virüs, Zone Alarm, Netmeeting vb. yazılımların etkileşimli kullanım bilgisi Öğrenci ödevleri Sınav soruları Bilgisayar, elektrik, elektronik, kumanda, haberleşme, makine, makine, otomotiv, mobilya, inşaat, mekatronik ile ilgili herkesin elinin altında mutlaka olması gereken, 12 CD’lik ve 7-8 GB’lık bilgi deposu.

 

EĞİTİM AMAÇLI DİĞER CD-ROM'LAR 

a. ÖĞRENCİ CD-ROM’U (1 ADET)

Elektrik, elektronik, bilgisayarla ilgili her öğrencinin elinin altında olması gereken bir CD’dir. Yukarıda açıklanan 12 adet eğitim CD’sinin özeti şeklinde olan bu yayın öğrencilerin bilgisayar ortamında ders çalışmasının sağlayacak tüm materyalleri (belge, proje, şema, katalog, animasyon, simülasyon, yazılım vb.) içermekte olup sadece kitap vb. alan okulların öğrencilerine ücretsiz olarak sunulmaktadır. 

 

b. MS WINDOWS VE MS OFFICE 97/2000/XP/2003 ÖĞRETİM CD-ROM'LARI (17 ADET): CD-ROM’lar multimedya özelliklidir. İçinde 1500 sayfalık kitaba eşit düzeyde bilgi (1 ad. Windows XP, 4 ad. Word, 5 ad. Excel, 1 ad. Access, 1 ad. Outlook, 1 ad. PowerPoint, 1 ad. Office 2003, 1 ad. güvenlik, 1 ad Word XP+Excel XP, 1 ad. Access XP+PowerPoint XP) vardır.

 

c. İNTERNET ÖĞRETİM CD-ROM'LARI (2 ADET): İnterneti, site hazırlama, indirme yöntemlerini, iletişim yazılımlarını anlatan CD’lerde 250 sayfalık kitaba eşit düzeyde yazılı, sesli ve görüntülü bilgi vardır.

 

ç. DONANIM BİLGİSİ CD-ROM'LARI (4 ADET): Bilgisayar donanımlarını anlatan CD’lerde 400 sayfalık kitaba eşit düzeyde yazılı, sesli ve görüntülü bilgi vardır.

 

d. WINDOWS 2000 ÖĞRETİM CD-ROM'U (1 ADET): Windows 2000'i anlatan CD’de 200 sayfalık kitaba eşit düzeyde yazılı, sesli ve görüntülü bilgi vardır.

 

e. FLASH ÖĞRETİM CD-ROM'U (1 ADET): Flash yazılımını anlatan CD’de 200 sayfalık kitaba eşit düzeyde yazılı, sesli ve görüntülü bilgi vardır.

 

f. PHOTOSHOP ÖĞRETİM CD-ROM'U (1 ADET): Photoshop yazılımını anlatan CD’de 200 sayfalık kitaba eşit düzeyde yazılı, sesli ve görüntülü bilgi vardır.

 

g. PNÖMATİK ÖĞRETİM CD-ROM'U (1 ADET): Pnömatiği öğretmek için hazırlanmıştır.

 

ğ. HİDROLİK ÖĞRETİM CD-ROM'U (1 ADET): Hidroliği öğretmek için hazırlanmıştır.

 

h. MİKRO İŞLEMCİ VE MİKRO DENETLEYİCİ CD-ROM'LARI (3 ADET): CD’lerin biri mikro işlemci ve mikro denetleyiciler hakkında doküman, kitap, program, simülatör, devre, uygulama örnekleri içerir. Diğer ikisi ise Microchip firması tarafından hazırlanmıştır.

 

ı. BİLGİSAYAR ANSİKLOPEDİSİ CD’ROM’U (1 ADET): Bilgisayar hakkında temel seviyede bilgiler vermek için hazırlanmıştır. CD’de 150 sayfalık kitaba eşit düzeyde temel bilgi vardır.

i. ELEKTROTEKNİK-I VCD’Sİ (1 ADET): Temel elektrik ve elektronikle ilgili Türkçe ve İngilizce seslendirmeli filmler içerir.

 

j. SAĞLIK BİLGİSİ CD-ROM’U (1 ADET): İş güvenliği dersinin bazı konularının daha iyi anlaşılmasını sağlamak için hazırlanmıştır. CD’de 150 sayfalık kitaba eşit düzeyde yazılı, sesli ve görüntülü bilgi vardır.

 

Notlar

1. Tanesi 2500.000 TL olan CD’ler sadece toplu kitap, defter, deney seti, malzeme vb. siparişi verenlere indirimli ya da ücretsiz olarak sunulmaktadır.

2. CD’ler tarafımdan yazılmış kitapların bilgisayar ortamında çalıştırılabilmesini sağlamaktadır. Kullanıcı CD’lerle istediği bilgiye kolayca ulaşabilmekte, istediği konuyu yazıcıda bastırabilmektedir. Bilginin hızlı yayılmasını sağlamak için hazırlanan, başka bir benzeri olmayan CD'lerin çok faydalı olacağı inancındayım.

3. 9 yıldır yayınlanan CD’lerin içinde bulunan bilgilerin yaklaşık yarısı ülkemizin çeşitli okullarındaki çalışkan, araştırmacı, bilgi üreten eğitimciler tarafından gönderilmiştir. CD’lerin içeriğini zenginleştirmek için katkı sağlayanlara hediye CD’leri ve kitapları yollanmaktadır.

4. 12 adet olan eğitim CD-ROM’larının içerisinde bulunan bazı bölümler alıcının isteğine göre çıkarılıp sayı 1-5 arasına  düşürülerek maliyet azaltılabilmektedir.

5. Önceki yıllarda CD-ROM almış olanlar eski CD-ROM’u geri iade ederek mâkul bir bedel karşılığı ya da ücretsiz olarak yenisini alabilirler.

 

ELEKTRONİK DENEY SETLERİ

Uygulamalı eğitim sürecinde kullanılan elektronik devre elemanları okul tarafından karşılandığında öğrenciler bunları kötü kullanarak kısa sürede bozulmalarına neden olmaktadırlar.

Ayrıca deney araç gereçlerinin sürekli olarak öğrencinin elinin altında olması daha çok uygulama yapabilme imkânı da sağlamaktadır. İşte bu noktadan hareketle 8 yıldır Kavak Elektronik ile işbirliği yaparak hazırladığımız setler okullardan gelen öneriler ışığında sürekli olarak geliştirilmektedir.

 

a. Temel elektronik deney seti (100 parça)

Sabit dirençler, ayarlı dirençler, kondansatörler, LDR, diyotlar, ledler, zener diyotlar, NPN transistörler, PNP transistörler, flamanlı lâmba, cam sigorta, buton, mikrofon, hoparlör, bakırlı plaket, delikli plaket, lehim, montaj kablosu, regülatör entegresi, transformatör, CD-ROM. 

Set ile yapılabilen bazı deneyler: Ohm kanunu, Kirşof kanunu, diyot, doğrultmaç, regüleli doğrultmaç, gerilim katlayıcılar, transistörlü devreler, yükselteçler, pasif filtreler, kırpıcılar, kenetleyiciler, pals devreleri vb.  

 

b. Temel + endüstriyel elektronik deney seti (125 parça)

Temel elektronik deney setinde bulunan malzemelerin tümü, diyak, neon lâmba, tristör, triyak, termistör, 555, 741, 2x4 soket, 2x8 soket, anahtar, krokodilli kablo vb.

Set ile yapılabilen bazı deneyler: Temel elektronik deney setiyle yapılabilen deneyleri tümü, op-amp devreleri, 555 devreleri, konvertisör devreleri, pals üretme devreleri, tetikleme devreleri, tristörlü devreler, triyaklı devreler.

 

c. Temel + endüstriyel + sayısal elektronik deney seti (150 parça)

Temel elektronik ve endüstriyel elektronik deney setinde bulunan malzemelerin tümü, toggle anahtar, bread board, 40xx serisi lojik kapı entegreleri, 74xx serisi lojik kapı entegreleri, display, flip flop entegreleri vb.    

Set ile yapılabilen deneyler: Temel + endüstriyel elektronik deney setiyle yapılabilen deneyleri tümü, lojik kapı devreleri, flip flop devreleri, lojik kapılı kumanda devreleri, lojik tasarım devreleri vb.

 

ç. Temel + endüstriyel +sayısal elektronik deney seti (200 parça)

Temel + endüstriyel + dijital elektronik deney setinde bulunan malzemelerin tümü, JFET, MOSFET, el takımları, ölçü aleti, elektronikle ilgili kitaplar.

Set ile yapılabilen bazı deneyler: Temel + endüstriyel + dijital elektronik deney setiyle yapılabilen deneyleri tümü, JFET’li devreler, MOSFET’li devreler vb.

 

d. Uzman (profesyonel) deney setleri

Temel + endüstriyel + dijital elektronik deney setinde bulunan malzemelerin tümü, JFET, MOSFET, el takımları, ölçü aleti, elektronikle ilgili kitaplar. Bu setlerde bulunan malzemelerin adedi 200 parçalık setten daha fazladır.

I. Uzman deney seti - I (300 parça)    

II. Elektronik deney seti - II (400 parça) 

III. Elektronik deney seti - III (500 parça)

IV. Elektronik deney seti - IV (750 parça)

Notlar

1. Setlerde bulunan malzemelerde alıcının isteğine göre değiştirme, azaltma ya da ekleme yapılabilir.

2. 5 ve üzeri adette deney seti siparişi verenlere aşağıda belirtilenler hediye edilecektir.

 Deney setiyle ilgili kitap,

 Deney setiyle ilgili CD-ROM’lar,

 Sipariş tutarının % 5-10’u oranında çeşitli malzeme

3. İstanbul’da faaliyet gösteren Kavak Elektronik Ltd. Şti. tarafından hazırlanan deney setleri 9 yıl boyunca yaklaşık 400 okula ve yüzlerce bireysel kullanıcıya satılmıştır.

 

MİKRO DENETLEYİCİ

PROGRAMLAMA VE DENEME KİTİ

Piyasada yaygın olarak bulunan 120’ye yakın mikro denetleyiciyi programlayıp deneyebilen set tarafımızdan üretilmektedir. 3 adet CD-ROM ile birlikte sunulan set toplu olarak kitap alan okullara ücretsiz olarak verilmektedir. Kitap alımı yapmayanlar için ise 30.000.000 TL’dir.

Set ile programlanıp okunabilen bazı mikro denetleyiciler: 12C508, 12C508A, 12C509, 12C509A, 12CE518, 12CE519,12C671, 12C672, 12CE673, 12CE674,12F629, 12F675, 16C433,16C54, 16C56, 16C58, 16C61, 16C62A, 16C62B, 16C63, 16C63A, 16C64A, 16C65A, 16C65B, 16C66, 16C67,16C71, 16C72, 16C72A, 16C73A, 16C73B, 16C74A, 16C74B, 16C76, 16C77,16F73, 16F74, 16F76, 16F77,16C84, 16F83, 16F84, 16F84A, 16C505,16C620, 16C620A, 16C621, 16C621A, 16C622, 16C622A, 16CE623, 16CE624, 16CE625, 16F627, 16F628, 16F630, 16F676, 16C710, 16C711, 16C712, 16C715, 16C716, 16C717, 16C745, 16C765, 16C770, 16C771, 16C773, 16C774, 16C781, 16C782, 16F818, 16F819, 16F870, 16F871, 16F872, 16F873, 16F874, 16F876, 16F877, 16F873A, 16F874A, 16F876A, 16F877A, 18F242, 18F248, 18F252, 18F258, 18F442, 18F448, 18F452, 18F458, 18F1320, 18F2330, 18F4320, AK6420, AK6440, AK6480,BR9010, BR9020, BR9040, BR9080 ,BR9016, BR9021, CXK1011, CXK1012, CXK1013, PDG011, TC89101, TC89102, M6M80011, M6M80021, M6M80041. 

 

EL TAKIM SETLERİ

Set-I (10 parça): Pense, kargaburun, yankeski, havya, kontrol kalemi, tornavida, lehim, lehim pastası, maket bıçağı, CD-ROM.

 

Set-II (14 parça): Pense, kargaburun, yankeski, havya, havya altlığı, kontrol kalemi, üç adet tornavida, lehim, lehim pastası, maket bıçağı, bread board, CD-ROM.

 

Set-III (19 parça): Pense, kargaburun, yankeski, havya, havya altlığı, kontrol kalemi, üç adet tornavida, lehim, lehim pastası, maket bıçağı, bread board, mini mandren, mini motor, 1 mm uç, cımbız, saatçi tornavidası seti, CD-ROM.

 

Notlar

1. Setlerde bulunan malzemelerde alıcının isteğine göre değiştirme, azaltma ya da ekleme yapılabilir.

2. Sipariş adedi arttıkça setlere ek olarak çeşitli el takımları konulmaktadır.

 

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ

TAMİR VE BAKIMI/AA

KİTABIN KONULARI

Ölçme ve ölçü aletleri  Elektrikli ısıtıcı cihazlar  Temizleyici, havalandırıcı, kesme ve parçalama aletleri  Buzdolapları ve klimalar Çamaşır, kurutma ve bulaşık makineleri  Gazlı ev aletleri. 

 

ATÖLYE-II/AA

Otomatik kumanda, DC motor sarımı, AC motor sarımı, elektrikli ev aletleri, endüstriyel elektronik devre uygulamaları hakkında bilgi vermek için yayınlanmıştır.

KİTABIN KONULARI

Otomatik kumanda devreleri  Endüstriyel elektronik devre uygulamaları  DC motor sarımları  AC motor sarımları  Trafo sarımları Elektrikli ev aletleri.

 

ATÖLYE-III/BK

Otomatik kumanda, PLC, pnömatik, lojik uygulamaları hakkında bilgi vermek için yayınlanmıştır.

KİTABIN KONULARI

Lojik bilgisi  PLC bilgisi  Otomatik kumanda bilgisi  Pnömatik bilgisi 

 

HABERLEŞME TEKNİĞİ/CS-Nİ

Temel haberleşme bilgisi vermek için hazırlanmıştır.

KİTABIN KONULARI

Haberleşmeye giriş  Ses ve telefon  Hatlar, kayıplar ve gürültü  Genel telefon ve telgraf şebekeleri  Yerel dağıtım şebekesi  Telefon santrali anahtarlama prensibi  Telefon santrallerinin sınıflandırılması  Otomatik telefon santralleri ve dış şebeke.

 

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI, DENEY

SETLERİ ve ÖLÇÜ ALETLERİ

Her türlü el takımı, ölçü aleti ve temrinlik malzeme ihtiyacı İstanbul Karaköy'de bulunan Kavak Elektronik Ltd. Şti. aracılığıyla temin edilmektedir. Faks yoluyla fiyat alabilirsiniz.

Bazı ürünlerin perakende fiyatları (Fiyatlara KDV dahil değildir.)

Not: Aşağıda verilen fiyatlar kesin değildir. Alıcının verdiği kitap, defter vb. siparişe göre % 5 - % 100 düşüş olabilmektedir. Geniş bilgi almak için ücretsiz hattımızı (0505 220 83 85) arayabilirsiniz. 

Masa tipi mini temel elektronik eğitim seti: 100 $

Masa tipi temel elektronik eğitim seti: 740 ABD Doları ($)

Masa tipi analog elektronik eğitim seti: 740 $

Masa tipi ileri elektronik eğitim seti: 850 $

Masa tipi temel sayısal elektronik eğitim seti: 400 $

Masa tipi ileri dijital elektronik uygulamaları eğitim seti: 450 $

Masa tipi AM/FM alıcı eğitim seti: 625 $

Masa tipi renkli TV eğitim seti: 1800 $

Masa tipi BETİ PIC 16F84 uygulama ve eğitim seti: 330 $

Masa tipi PICBoard Pro PICmicro temel uygulama seti: 110 $

Masa tipi PICLab V 2.0 PICmicro uygulama geliştirme seti: 275 $

Masa tipi DT 6802 Mikro işlemci deney seti: 575 $

Masa tipi 8086/88 mikro işlemci deney seti modülleri: 1250 $

Masa tipi 8051 LAB-Pro 8051 ailesi mikro denetleyiciler için uygulama geliştirme seti: 275 $

400 W izolasyon transformatörü: 90 $

Protek 3502 20 MHz analog osilaskop: 370 $

Protek 9205A 0,02 Hz-2 MHz fonksiyon (sinyal) jeneratörü: 185 $

0-30 V/0-6 A DC güç kaynağı: 125 $

2x0-30 V/2x0-3 A simetrik çıkışlı DC güç kaynağı: 250 $

Protek 506 dijital multimetre: 110 $

VC10C dijital multimetre: 25 $

MY62 dijital multimetre: 15 $

MY64 dijital multimetre: 18 $

MY68 dijital multimetre: 22 $

Hung Chang 3030 analog multimetre: 27 $

YX360TR analog multimetre: 6 $

MS266 dijital pensampermetre: 12 $

MS266F dijital pensampermetre: 18 $

MS266C dijital pensampermetre: 20 $

BM802 dijital pensampermetre: 25 $

MS2201 AC, W, VA, Var, kWh, faz farkı, sıcaklık ölçme cihazı: 310 $

DT 2234B takometre: 70 $

DW6060 Lutron dijital wattmetre: 150 $

TES 2712 LCRmetre: 88 $

Isı kontrollü kaliteli havya: 125 $

 

OTOMASYON ve 3e DERGİLERİ

Elektrik, elektronik ve bilgisayarla ilgili herkesin okuması gereken aylık dergilere (Otomasyon, 3e vb.) abonelikle ilgili bilgi alabilmek için www.bilesim.com.tr adresine bakınız ya da 0212 565 47 78 numaralı telefonu arayınız.

 

BASKI (MATBAA) İŞLERİ

Her türlü kitap, defter, dergi, bülten, yıllık, katalog, broşür, basılmış kâğıt, fatura, irsaliye, davetiye basım işleriniz için fiyat alabilirsiniz. Faks: 0374 215 36 20.

 

ELEKTRONİK DEVRE İMALATI

Verilen şemaya ya da istenilen özelliklere göre devre (proje) üretimi için hizmetinizdeyiz. DC güç kaynağı, sinyal jeneratörü, deney seti, eğitim kiti talepleri garantili ve emsallerinin yarı fiyatına karşılanmaktadır.

 

SİPARİŞ

Telefon, faks, SMS, e-posta ya da mektup ile siparişlerinizi bildiriniz.

Posta ödemeli olarak gönderilen ürünün bedelini, koliyi postaneden teslim alırken ödeyeceksiniz.

 

Kitaplarımız, Birsen Yayın Evi (Cağaloğlu/İst), Kavak Elektronik-Karaköy/İst., Seçkin Yayın Evi-Sıhhiye/Ank., Zafer Çarşısı-Kızılay/Ank., Sahaflar Çarşısı-Beyazıt/İst., Nobel Yayın Evi-Ank., Emre Elektronik-Konak/İzmir, Seç Yayın Evi-Cağaloğlu/İst., Alkım Kitap Evi-Kadıköy/İst., Nezih Kitap Evi-Kadıköy/İst., Gençlik Kitap Evi-Kadıköy/İst., Doğu Kontuarı-Karaköy/İst. ve Türkiye'deki tüm büyük kitap evlerinde de satışa sunulmaktadır.

İsteyen kitapçılara bayilik verilmektedir.

 

ADRESLER

Ali Özdemir

 Erdem Yayıncılık PK 27 Bolu

 Uzman Ltd. Şti. Tabaklar Mah. Ferit Talay Cad. Bolu

Tlf.: 0505 220 83 85 - 0542 514 17 58

           0374 215 10 03 - 0374 212 76 63

 

Faks: 0374 215 10 03 - 215 00 03 - 212 68 93

 

 E-mektup: aliozdemir@e-kolay.net

ICQ: 167316446

 

Notlar

 Her türlü ürünün satışı yasal yükümlülükler yerine getirilerek yapılmaktadır. Vergi no: Bolu - 9010019196 ve 6750143336.

 20.000.000 TL'nin altında kalan siparişlerde gönderi ücreti alıcıya aittir.

 20.000.000 TL ve üzeri tutarda sipariş verenlere öğretim amaçlı çeşitli hediyeler verilmektedir.

 Verilen fiyatlar 31.03.2004 tarihine kadar geçerlidir.

 Toplu istek yapan okullara sipariş tutarının % 5-10’u oranında hediye (kitap, CD-ROM, asetat, deney seti, el takım seti vb.) verilmektedir.

 Kitapların bir bölümünü web sitesinden indirebilirsiniz.

 Kitapların tüm konuları web adresinde belirtilmiştir.

 9 yıl zarfında yayınlarımı tercih eden 1500’e yakın okul ya da kurumun adresleri (referanslar) web sayfasında yayınlanmıştır.

 20.000.000 TL ve üzeri tutarda sipariş verenlerin telefon masrafı karşılanmaktadır.

 Çalışmalarımızı engellemek isteyen, yayıncılık yapmamızdan rahatsız olan bazı yayıncılar ne hediye ederse biz daha fazlasını hediye ediyoruz.

 Uygun görülmeyen ürünler 7 gün içinde iade edilebilir.

 

Toplu sipariş veren okullara

sunulan hediye örnekleri

Kitap, defter, katalog, dergi, CD-ROM, asetat, bilgisayar, TV, tepegöz, CD yazıcı, CD sürücü, DVD sürücü, VCD player, DVD player, mürekkepli yazıcı, lazer yazıcı, tarayıcı, müzik seti, ölçü aleti, elektrik malzemeleri, el takımları, otomatik kumanda malzemeleri, elektronik deney setleri, matkap, DC güç kaynağı vb. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz 0505 220 83 85 numaralı ücretsiz hattımızı arayabilirsiniz.

 

 

 

 

Yayınladığımız kitapların benzerlerini yayınlayan, bizi karalayan, izinsiz olarak kopyalayan diğer yayıncılar ne fiyat veriyorsa biz % 10 daha düşüğünü vermeyi, onlar ne tür hediye veriyorsa biz % 10 daha fazlasını vermeyi taahhüt ediyoruz. Arayın görüşelim.

 

 

 

ESKİ CD’LER

1995 yılından 2003 yılı Eylül ayına kadar eğitim CD’si almış olanlar toplu yayın sipariş ettikleri zaman eski CD’lerini posta ile geri gönderip yeni CD’lerini ücretsiz olarak alabilmektedirler. Yayın siparişi söz konusu olmayanlar ise düşük bir bedel karşılığı yeni CD’leri temin edebilirler.

 

 

 

Toplu olarak kitap, deney seti, defter, ölçü aleti, elektronik malzeme vb. alanlara farklı içerikli, eğitim amaçlı 1-45 adet arası sayıda CD-ROM hediye edilmektedir.

Arayın görüşelim.

 

 

 

 

Yayıncılık

Ülkemizde ne yazık ki teknik konularla ilgili çok az sayıda kaynak eser mevcuttur. Var olan yayınların bir çoğu ise güncel bilgiler içermekten uzaktır. Nice bilgili insanımız kitap yazmaktan kaçınmaktadır. Bu durumun sebeplerini şöyle sıralayabiliriz:

 Yayın evleri yazarların telif hakkını hakkaniyet ölçüleri içinde ödememektedir.

 Bir çok üniversite kitap yayınlama konusunda aktif değildir.

 Kitap baskı maliyetleri çok yüksektir.

 Öğrenciler kitap almaktansa soluk, silik, anlaşılmayan, ciltsiz fotokopilerle çalışmayı tercih etmektedirler.

 Hükümetler kitap yazımını teşvik edici yasaları çıkarmamaktadır. Gazete, dergi basımında % 0 KDV ödenirken, kitap basımında % 18 KDV ödenmektedir.

 Eğitim sistemimiz öğrenmeyi değil ezberlemeyi esas almaktadır.

 Okuyan, araştıran, buluş yapan, düşünen insanlara çatlak, uçuk ve deli gözüyle bakılmaktadır.

 İnsanlarımız “kitap okumak” deyince sadece roman, hikâye, sağlık, aktüalite, siyaset, tarih vb. ile ilgili kitapları algılamakta, teknik kitapları sadece gerektiğinde okumaktadır.

 Teknik konularda çalışma yapan girişimci (esnaf)  tabakasının büyük bir bölümü çıraklıktan yetişerek işyeri açıp deneme-yanılma yoluyla yani rastgele bakım, onarım, üretim işleri yaptığından kitaba ihtiyaç duymamaktadır.

 Üretim süreçlerinde AR-GE, toplam kalite, çevre duyarlılığı, maliyet düşürme, iş güvenliği kavramlarına gereken önem verilmemektedir.

Yukarıda sıralanan sebeplerin ortadan kaldırılmasında en büyük görev biz eğitimcilere düşmektedir.

Türkiye 70 milyon nüfuslu bir ülkedir. Bu nüfus dünyanın yaklaşık % 1’ini oluşturmaktadır. Ancak dünyanın toplam üretim pastasına olan katkımız % 0,2 düzeyinde olup beş kat azdır. Bu rakamın beş kat artması söz konusu olmadan güçlü bir ekonomiye sahip olmamız mümkün değildir.

Çalışmanın, üretmenin, çağdaşlaşmanın, gelişmenin temelinde nitelikli eğitim yatmaktadır. Ortalama okumuşluk seviyemizi 3,5-4 yıldan 8-10 yıla çıkarmadan iyi eğitimli bir toplum olduğumuz söylenemez.

Eğitimciler olarak toplumun daha bilgili seviyeye gelmesi için önemli bir fonksiyonumuz vardır. Ümidimizi kaybetmeden çalışmalı, yeni bilgileri öğrencilere aktarmak için çaba göstermeliyiz. Hedefsiz kalan, amacı olmayan kişilerle hiç bir iş yapılamaz.

Yayıncı olarak kitap yazan, eğitim materyali hazırlayanlara destek olmaktayız. Meslekî kitap hazırlayan herkese kaynak temini, baskı, tanıtım ve dağıtım konularında yardımcı olmaktayız. Amacımız teknik kitapların öğrencilere ulaşmasını kolaylaştırmaktır. Her konuda öneri, eleştiri ve fikirlerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

 

Önemli not

Yüzlerce eğitimci örnek kitap talebinde bulunmakta, toplu sipariş yapmadıkları zaman ise kitapların bedelini ödememekte ya da kitapları iade etmemektedir. Bu durum bütçemizi alt üst ettiğinden ücretsiz örnek kitap gönderimine son verilmiştir. Sadece gönderi (nakliye) bedelini (3000.000 TL) karşılayanlara kitapları içeren CD-ROM gönderilmektedir.

 

 

 

Değerli meslektaşım,

Kendiniz ve öğrencileriniz için kitap tercihi yaparken;

 Kitapta yer alan bilgiler güncel mi?

 Dili anlaşılır mı?

 CD-ROM desteği var mı?

 Asetat (transparan) desteği var mı?

 Öğrenci kitabın anlatım tekniğini kavrayabiliyor mu?

 Simülasyon yazılımları desteği var mı?

 Sayfa düzeni (mizanpaj) gözü yoruyor mu?

 Dersin müfredatına uygun mu?

 Müfredatta yer almayan ancak uygulamada karşılaşılan yeni bilgileri de kapsıyor mu?

 Elektronik malzeme desteği var mı?

 Deney seti desteği var mı?

 Fiyatı uygun mu?

 Katalog desteği var mı?

 Sınav sorusu desteği var mı?

 El takım seti desteği var mı?

 Nakliye, telefon, faks masrafını yayıncı ödüyor mu?

 Ek bilgi talep edildiğinde yardımcı olunuyor mu?

 Web sayfası desteği var mı?

 Kitabın cildi sağlam mı?

 Kitap yeterli görülmediğinde geri iade edilebiliyor mu?

 Plân desteği var mı?

Sorularını sorunuz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA SAYFAYA DÖN